Την άμεση θέσπιση γρήγορων, διαφανών, εύκολα προσβάσιμων διαδικασιών αλλαγής των στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας και λοιπών εγγράφων ταυτοποίησης των διεμφυλικών ατόμων, ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη. Με αφορμή την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην υπόθεση «A.P., Garçon και Nicot κατά Γαλλίας», ο Συνήγορος επαναλαμβάνει την θέση του για άμεση νομοθετική παρέμβαση σύμφωνα με το ψήφισμα 2048/2015 της ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι αποφάσεις του οποίου είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, έκρινε ότι η απαίτηση χειρουργικών επεμβάσεων, που πολύ συχνά οδηγούν στη στείρωση, προκειμένου να αναγνωρισθεί νομικά η ταυτότητα φύλου, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο ότι η απαίτηση χειρουργικής επέμβασης θέτει ουσιαστικά την άσκηση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή υπό την αίρεση παραίτησης από την πλήρη άσκηση του δικαιώματος στη σωματική ακεραιότητα του ατόμου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, επιβεβαιώνει βάσει σχετικών ατομικών περιπτώσεων που έχει χειριστεί ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίζουν ήδη αρκετοί συμπολίτες μας. Ήδη το 2015 και το 2016 επισήμανε την ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αναγνώριση και την προστασία της ταυτότητας φύλου. Η καθυστέρηση εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση, δεν δημιουργεί μόνο προβλήματα στους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά επιτείνει τη σύγχυση στην ελληνική κοινωνία, συντηρώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις καθώς και συμπεριφορές απαξίωσης και περιθωριοποίησης. Γνωρίζοντας ότι η συσταθείσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη προ μηνών ολοκληρώσει τις εργασίες της για το θέμα αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη ευελπιστεί ότι το σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή θα εναρμονίζεται με τη διεθνή νομολογία και θα προωθηθεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.