Τη μεταφορά των αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, όπου να μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ασύλου και να έχουν δίκαιη επί της ουσίας εξέταση σε συνθήκες ελευθερίας, προτείνουν οι οργανώσεις – μέλη της Καμπάνιας για το άσυλο. Με εκτενή αναφορά που έδωσαν χτες στη δημοσιότητα οι οργανώσεις που υπογράφουν, περιγράφουν την κατάσταση και καταλήγουν στις εξής προτάσεις:

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτείται η αντικατάσταση του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ από έναν μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης (relocation) αιτούντων άσυλο, δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, στη βάση μιας δίκαιης κατανομής και επιμερισμού ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό την προστασία των προσφύγων.

Στο εθνικό επίπεδο απαιτείται να εφαρμοστεί ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα υποδοχής που αφενός θα σέβεται τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, όπως αυτά αποτυπώνονται στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, και αφετέρου θα έχει την δυναμικότητα να διαχειριστεί σε εύλογο χρόνο την καταγραφή και εξέταση των αιτημάτων ασύλου, καθώς και την διεκπεραίωση των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης.

Ειδικότερα:

1) Θα πρέπει να  εγκαταλειφθούν άμεσα οι παρακάτω ακολουθούμενες πρακτικές:

·         η επιβαλλόμενη αδιακρίτως και χωρίς εξατομικευμένη αξιολόγηση κράτηση στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
·         η κρίση επί του παραδεκτού που βασίζεται στην οφθαλμοφανώς αντιβαίνουσα στο διεθνές δίκαιο θεώρηση της Τουρκίας ως πρώτης χώρας ασύλου ή ασφαλούς τρίτης χώρας
·         ο περιορισμός διαμονής των αιτούντων άσυλο στα νησιά του Αιγαίου και η υπαγωγή τους σε συνθήκες διαβίωσης που σε πολλές περιπτώσεις θέτουν σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα ή /και συνιστούν εξευτελιστική μεταχείριση
·         η προτεραιοποίηση εθνικοτήτων για εξυπηρέτηση των σκοπιμοτήτων της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας
·         η εμπλοκή στη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου προσωπικού του EASO που δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό της Υπηρεσίας αυτής.

2) Οι αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται στα νησιά θα πρέπει να εξετάζονται επί της ουσίας στην ενδοχώρα σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

3) Θα πρέπει να προχωρήσει κανονικά η εξέταση των υποθέσεων όσων έχουν εγκαταλείψει τα νησιά και βρίσκονται στην ενδοχώρα.

Για τους καταυλισμούς στην ενδοχώρα οι οργανώσεις ζητούν:
· Να ενισχυθεί αποφασιστικά η δυναμικότητα της υπηρεσίας ασύλου ώστε να διασφαλίζεται
– πλήρης πρόσβαση των αιτούντων στη διαδικασία ασύλου με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στα ΠΓΑ
– δίκαιη εξέταση των αιτημάτων ασύλου σε εύλογο χρόνο
– ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης

· Να παρασχεθούν συνθήκες υποδοχής συμβατές με τα προβλεπόμενα στο διεθνές δίκαιο

Προς το σκοπό αυτό επιβάλλεται να γίνει επιτέλους ταχεία απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, οι οποίοι παραμένουν –εν καιρώ προσφυγικής και οικονομικής κρίσης- αναξιοποίητοι λόγω κακών κυβερνητικών χειρισμών σε σχέση με την συγκρότηση και λειτουργία αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Οι Γιατροί του Κόσμου
Η οργάνωση που ασχολείται με την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα στη Μόρια έβγαλε επίσης ανακοίνωση τονίζοντας για μια ακόμα φορά ότι οι συνθήκες που επικρατούν στον Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας είναι απαράδεκτες. “Ως η Οργάνωση που έχει αναλάβει την παροχή πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια της Λέσβου έχουμε από πολύ νωρίς δημόσια επισημάνει τους σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την υγεία όσων παραμένουν στο Κέντρο της Μόριας εξαιτίας των άσχημων συνθηκών διαβίωσης. Ως Γιατροί του Κόσμου υπενθυμίζουμε την πάγια θέση μας  ότι η διαβίωση ανθρώπων σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες είναι μείζον ζήτημα το οποίο τοποθετείται πέρα και πάνω από οποιαδήποτε ανάγκη για απαρέγκλιτη τήρηση της Συμφωνίας ΕΕ και Τουρκίας“, λένε – μεταξύ άλλων – στην ανακοίνωσή τους οι Γιατροί του Κόσμου.