Μετάφραση: Αγγελική Φραγκάκη

Το Γραφείο του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) επιβεβαίωσε την κατεχόμενη κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενάντια σε κάθε αντίθετο ισχυρισμό του Ισραήλ.

Η τελευταία έκθεση πάνω στην σχετική προκαταρκτική εξέταση, που δημοσιεύθηκε στις 14 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει μια ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Γραφείου σε σχέση με την Παλαιστίνη.

Το Γραφείο, στο γενικότερο πλαίσιο της υπόθεσης, σημειώνει τη θέση του Ισραήλ σχετικά με τη Λωρίδα της Γάζας μετά τη μονομερή αναδιάταξη εποίκων και ενόπλων δυνάμεων το 2005 (η λεγόμενη «απεμπλοκή»), ότι «δεν είναι πλέον μια δύναμη κατοχής στη Γάζα».

Το Γραφείο συνεχίζει: «Αντίθετα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το Ισραήλ παρόλα αυτά παραμένει μια δύναμη κατοχής, σύμφωνα με την έκταση και τον βαθμό ελέγχου που το Ισραήλ διατηρεί στην περιοχή της Γάζας – μια άποψη την οποία το Γραφείο έχει προηγουμένως εκφράσει στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης της κατάστασης όπως αναφέρονται από την κυβέρνηση της Ένωσης των Κομορών. »

Το Γραφείο του ΔΠΔ αναφέρεται επίσης στην ισραηλινή κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και στην περίπτωση της τελευταίας σημειώνει πως «το Ισραήλ υιοθέτησε νόμους και εντολές για την εν δυναμει επέκταση της Ισραηλινής νομοθεσίας, δικαιοδοσίας και διοίκησης στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.» Το 1980 , η Κνεσέτ, το εθνικό νομοθετικό σώμα του Ισραήλ, πέρασε ένα «Βασικό Νόμο», με τον οποίο καθιερώθηκε η πόλη της Ιερουσαλήμ «πλήρης και ενωμένη» ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Ωστόσο, το Γραφείο σημειώνει, «το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων, θεωρούν την κατοχή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ ως παραβίαση των βασικών αρχών Διεθνούς Δικαίου οι οποίοι απαγορεύουν την κατάκτηση εδάφους με τη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων.»

Το Γραφείο εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με το πώς τα μέλη του προσωπικού των παλαιστινιακών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων «που έχουν συγκεντρώσει σημαντικές πληροφορίες για την … προκαταρκτική εξέταση … έχουν υποστεί απειλές και άλλες προφανείς πράξεις εκφοβισμού.»

Και συνεχίζοντας: «Το Γραφείο λαμβάνει αυτή την κατάσταση πολύ σοβαρά και έχει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις και τα άτομα που πλήττονται, καθώς επίσης ήρθε σε επαφή και με τις Ολλανδικές αρχές, ως κράτος υποδοχής του Δικαστηρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την την αντιμετώπιση της κατάστασης. ”

Η κατάσταση στην Παλαιστίνη είναι υπό προκαταρκτική εξέταση από το Γραφείο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από τις 16 Ιανουαρίου 2015 κι έκτοτε το Γραφείο έχει «λάβει περισσότερες από 86 ανακοινώσεις σύμφωνα με το άρθρο 15, σχετικά με εγκλήματα που φέρεται ότι έχουν διαπραχθεί από τις 13 Ιουνίου 2014.»

Το Γραφείο διευκρινίζει ότι «η διεξοδική πραγματογνωμική και νομική εκτίμηση των διαθέσιμων πληροφοριών συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει λογική βάση για να προβεί σε έρευνα».

 

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ