Στις 4 Μαρτίου του 2016, η μεγάλη πλειοψηφία των κομμάτων της Δανίας συμφώνησαν να στείλουν F16 και ειδικές δυνάμεις στη Συρία.

Η απόφαση λογικά θα επιβεβαιωθεί σύντομα από το κοινοβούλιο της Δανίας.

Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι Δανοί διανοούμενοι επικρίνουν τις πολιτικές της πατρίδας τους- και όχι μόνο, ενώ κατακρίνουν με πολιτικώς ορθό τρόπο και τις πολιτικές άλλων χωρών.

Ως Δανός πολίτης και όσο αφορά την εξωτερική πολιτική της Δανίας, είναι αρκετά εύκολο να το κάνεις αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρηματίζεσαι απο την Κυβερνηση ή από εταιρείες – και η ομορφιά του TFF (Διακρατικό Ίδρυμα για την Ειρήνη και τη Μελλοντική Έρευνα) είναι ότι δεν το κάνει και δε θα το κάνει ποτέ.

Μας αρέσει η ελευθερία της έκφρασης.

Παρακάτω είναι η προσωπική μου ερμηνεία του απατηλού χαρακτήρα που έχει η μοιραία αυτή απόφαση της Δανίας. Για ποιο λόγο πάρθηκε, γιατί καθιερώνει -με τραγικό τρόπο- τη Δανία ως κράτος παρίας και ποιες θα είναι οι (αποκλειστικά αρνητικές) επιπτώσεις αυτού.

Οι λαοί αξίζουν να γνωρίζουν ότι υπάρχει κάτι πραγματικά σάπιο στη Κυβέρνηση της Δανίας.

Και έτσι αυτό θα σταλεί, όπως και όλα τα PressInfos σε 350 Δανούς χρήστες των Media, σε 4.000 δημοσιογραφικά γραφεία σε όλο το κόσμο και σε χιλιάδες άλλους που ενδιαφέρονται για τις διεθνείς εξελίξεις.

Εδώ είναι το άρθρο – TFF PressInfo 365.

Το TFF διαθέτει έρευνα και δημόσια εκπαίδευση που σχετίζεται με τον κανονισμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ ότι «η ειρήνη οφείλει να εδραιώνεται με ειρηνικά μέσα».

Θα χαρούμε να ακούσουμε τις απόψεις σας και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Jan Oberg, Διευθυντής του TFF, Επ. Διδ.