Στις 12 Ιανουαρίου η Χιλιανή πρόεδρος Μισέλ Μπατσελέτ υπέγραψε το νόμο, στο La Moneda Palace του Σαντιάγκο, που δημιουργεί το Υπουργείο Αυτόχθονων Λαών, το Εθνικό Συμβούλιο και τα Συμβούλια Αυτόχθονων Λαών.

Σε μια απλή τελετή η Μπατσελέτ τίμησε την ωφέλεια που θα έχουν επιτέλους οι αρχικοί αυτόχθονες λαοί της Χιλής, που περιλαμβάνουν νέες εθνοτικές ομάδες που αναγνωρίζονται από το κράτος, με ένα υπουργείο αφιερωμένο σε αυτούς.

«Έχουμε την υποχρέωση να γίνει το έθνος μας ένα κράτος όπου η πολυ-πολιτισμικότητα και ο πλουραλισμός θα αναγνωρίζονται» υποστήριξε η πρόεδρος.

Είπε ότι η ιδέα είναι να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι στους οποίους ο πολιτισμικός πλούτος των ταυτοτήτων μας να μπορεί να εκφραστεί και να είναι εγγυημένα ο σεβασμός και η ίση μεταχείριση για όλους τους άνδρες και γυναίκες, κάτι το οποίο όλοι οι λαοί και τα πιστεύω αξίζουν.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου, για τη δημιουργία αυτών των σωμάτων, συμβουλεύτηκαν αντιπρόσωπους από τις εθνοτικές ομάδες των Aymara, Quechua, Atacameños, Diaguitas, Kollas, Rapa Nui, Kawesqar, Yaganes και Mapuche.

Η πρόεδρος εξήγησε πως το νέο υπουργείο θα συνεργαστεί με την προεδρία της δημοκρατίας για να σχεδιάσουν, να συντονίσουν και να αξιολογήσουν πολιτικές, σχέδια και προγράμματα με στόχο την ενθάρρυνση και την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών.

Οι νέοι θεσμοί θα εργαστούν υπέρ της κοινωνικο-οικονομικής, πολιτικής και πολιτισμικής ανάπτυξης όπως επίσης και για την εξάλειψη όλων των μορφών αυθαίρετης διάκρισης.

Στη Χιλή υπάρχει μία σύγκρουση με τους αυτόχθονες λαούς, ειδικά με τους Mapuche, οι οποίοι απαιτούν την επιστροφή στη γη τους την οποία έχουν αρπάξει πολυεθνικές εταιρείες.

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ