El 30 i 31 de maig va tenir lloc el Primer Fòrum Virtual de la Internacional Humanista, amb més de 1000 participants de 51 països, els convocants a «Humanitzar la Terra» ho feien amb les paraules següents:

“El caos que pateix la humanitat és el simple reflex de la seva manca d’harmonia interna”.

Diem que l’ésser humà, encara que no vulgui, actua en contra d’allò que sent, sent en contra d’allò que pensa, i pensa en contra d’allò que fa. Així, viu sense harmonia interna i obra amb violència. Llavors, diem que, essencialment, l’ésser humà no sap què està fent. En realitat és adormit profundament i la seva il·lusió més gran és creure’s que es troba despert.

Volem compartir entre tots els pobles la cultura del Despertar, de la No-Violència i de la Germanor: “que mai es respongui a la violència amb violència”.

Destaquem les condicions per l’alliberament humà: No-violència religiosa, no-violència racial, no-violència psicològica, no-violència física, no-violència econòmica i no-violència de gènere.

Llavors, si volem construir una nova humanitat, és necessari que l’ésser humà ocupi el valor central, és a dir: Res per sobre de l’ésser humà i cap ésser humà per sota d’un altre, ja que no hi haurà progrés si no és de tots i per a tots. Aspirem a un món de múltiples expressions on les cultures integrin una Nació Humana Universal que convergeixi en la diversitat.
Avui la riquesa generada per tots els éssers humans es troba concentrada en uns pocs. Pretenem que es distribueixi a fi que cada persona rebi segons les seves necessitats, i es garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tots.

Que l’espiritualitat i la transcendència es busquin en el fons adormit d’un mateix. En aquell fons ple de forces desconegudes i de poders immensos.
Que els nostres propòsits siguin: en despertar cada dia harmonitzar el pensament, el sentiment i l’acció, “tractant als altres de la manera en què volem ser tractats”.

“Alliberem-nos de la venjança, i preparem el camí de la Nova Humanitat.”

Humanistes del Món Units

Declaració del Fòrum Internacional Humanista, en què van participar 1000 persones de 51 països, el 30 i 31 de maig de 2020.