Κατά τη διάρκεια των 2 επόμενων εβδομάδων, θα συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι που παρακολουθούν, κάνουν χρήση του πρακτορείου Pressenza. Σας ζητάμε να συμπληρώσετε αυτό το σύντομο απλό έντυπο, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα όλων των διαφορετικών πτυχών, καταστάσεων και περιοχών όπου το Pressenza είναι ενεργό σήμερα. Φυσικά, θα ήταν πολύ ωραίο αν μπορούσατε επίσης να επισυνάψετε ένα σύντομο βίντεο με μαρτυρίες που να μας εξηγείτε πιο άμεσα πώς χρησιμοποιείτε το πρακτορείο.

Η τελική σύνθεση θα παρουσιαστεί κατά την πρώτη ημέρα της διαδικτυακής διεθνούς συνάντησής μας τον Ιανουάριο του 2022.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια και τη συμβολή σας.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFhXwRQsQIvFDhZ6mUSHsaAjc06cPF2rcBhoOz-WZyUL7LJg/viewform?embedded=true