Του David Andersson

Την Τετάρτη 9 Ιουνίου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης Dromm, Rosenthal και Kallos εισήγαγαν το Ψήφισμα 976 για: 1) να απαιτήσουν την απoεπένδυση της πόλης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται στην παραγωγή και συντήρηση πυρηνικών όπλων και 2) να υποστηρίξουν τη Συνθήκη του ΟΗΕ για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων. Η Νέα Υόρκη, αν περάσει το Ψήφισμα, θα ενωθεί με την πόλη του Παρισιού, η οποία έγινε η πρώτη γαλλική πόλη – και η δεύτερη πρωτεύουσα ενός κράτους με πυρηνικά όπλα – που υποστηρίζει τη συνθήκη.

Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά μόνο η αρχή. Τώρα, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να υπογράψουν το ψήφισμα. Θα υπάρξουν δημόσιες ακροάσεις γύρω στο Σεπτέμβριο και μετά το δημοτικό συμβούλιο θα ψηφίσει. Έπειτα από αυτό θα πάει στον δήμαρχο, ο οποίος μπορεί είτε να το υπογράψει είτε να ασκήσει βέτο.

Το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής: «Ψήφισμα που καλεί τον Επικεφαλής των Οικονομικών της Νέας Υόρκης να δώσει εντολή στα συνταξιοδοτικά ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων στη Νέα Υόρκη να αποεπενδύσουν και να αποφύγουν οποιαδήποτε οικονομική έκθεση σε εταιρείες που εμπλέκονται στην παραγωγή και συντήρηση πυρηνικών όπλων, που επιβεβαιώνει ότι η πόλη της Νέας Υόρκης είναι ζώνη απαλλαγμένη από πυρηνικά όπλα και την ένταξή της στην Έκκληση Πόλεων της ICAN και που καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίξουν και να προσχωρήσουν στη Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων. Επιτροπή της Νέας Υόρκης για τη Δημόσια Διοίκηση και την Εργασία.»

Μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία online και να δείτε τα ονόματα των μελών του συμβουλίου που έχουν υπογράψει. Για να έχει πιθανότητες να περάσει το ψήφισμα θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον 30 δημοτικών συμβούλων.

Εάν η Νέα Υόρκη περάσει αυτό το ψήφισμα, θα έχει απεριόριστες επιπτώσεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη συνθήκη, η Pressenza έχει δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί σε διάφορα σημεία στον κόσμο όπως στη Νέα Υόρκη αλλά και στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://theendofnuclearweapons.com/event/

Μετάφραση από τα Αγγλικά: Pressenza Athens