Αυτά τα περιστρεφόμενα αστέρια νετρονίων ονομάζονται pulsars. Προέρχονται από την έκρηξη ενός σουπερνόβα και εκπέμπουν πολύ έντονη ακτινοβολία σε σύντομα και τακτά διαστήματα.

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαστήματος Roscosmos, έχει δημοσιεύσει στο YouTube ένα βίντεο με τη “μουσική” που εκδίδεται από τους παλμούς της γρήγορης περιστροφής των αστεριών των νετρονίων.

Οι εμπειρογνώμονες του Roscosmos μεταφράζουν τα ραδιοσήματα από τους μακρινούς pulsars σε ηχητικά κύματα. “Με τη μετάφραση της συχνότητας των σημάτων σε ηχητικά κύματα μπορεί να παραχθεί μουσική. Η ακολουθία των ήχων βασίζεται στα δεδομένα από το τηλεσκόπιο Space Spectrum-R, που λειτουργεί για το έρχο Radioastron “, εξηγεί ο Οργανισμός.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να ακούσετε τους ήχους από τους pulsars B0329 + 54, B0525-21 αλλά και άλλους.

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ