«Η συνειδητοποίηση, η μάθηση και η παραγωγή συγκεκριμένων δράσεων βασισμένων στη Μεθοδολογία της Μη Βίας είναι ο μόνος τρόπος για την εξάλειψη της βίας από τον κόσμο»

Το 2007, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) καθιέρωσε την 2α Οκτωβρίου, τη μέρα γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι, ως «Παγκόσμια Ημέρα Μη Βίας». Έτσι, φέτος γιορτάζουμε τη δέκατη επέτειό της.

Η βία πλήττει τον κόσμο και εξαπλώνεται στον πλανήτη με τη μορφή συμβατικών πολέμων, κατεχόμενων εδαφών, πυρηνικών απειλών (που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρηνική καταστροφή στο μέλλον), λιμών, μαζικών μεταναστεύσεων, οικονομικής εκμετάλλευσης, κρίσεων εκατομμυρίων προσφύγων, τρομοκρατικών επιθέσεων, βίας στα σχολεία, στις πόλεις, στα σπίτια και βίας επίσης μέσα στους ανθρώπους, εκφραζόμενη ως εσωτερική οδύνη. Η βία, σε όλες τις μορφές της (φυσική, οικονομική, φυλετική, θρησκευτική, ηθική και ψυχολογική) αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο ενός ατομικιστικού και απάνθρωπου συστήματος, του οποίου η μεθοδολογία δράσης παράγει πάντα περισσότερη βία.

Η λύση στο πρόβλημα των διαφόρων μορφών βίας υπάρχει και έγκειται στην εφαρμογή μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας: τη «Μεθοδολογία της Ενεργής Μη Βίας».

Η Μη Βία είναι μια μεθοδολογία δράσης που προωθεί μια βαθιά ατομική και κοινωνική μετατροπή.

Η Μη Βία είναι μια δύναμη ικανή να αλλάξει τη βίαιη και απάνθρωπη κατεύθυνση των σημερινών γεγονότων.

Η Μη Βία προάγει μια νέα εσωτερική και εξωτερική στάση απέναντι στη ζωή, έχοντας ως κύρια εργαλεία:

  • Την προσωπική αλλαγή, την ενίσχυση και εσωτερική ανάπτυξη και την ταυτόχρονη κοινωνική μετατροπή.
  • Την απόρριψη και δημιουργία ενός κενού μπροστά στις διάφορες μορφές διακρίσεων και βίας.
  • Τη μη συνεργασία με βίαιες πρακτικές.
  • Την καταγγελία όλων των γεγονότων διάκρισης και βίας.
  • Την πολιτική ανυπακοή στη θεσμοθετημένη βία.
  • Την οργάνωση και κοινωνική κινητοποίηση, εθελοντικά και με αλληλεγγύη.
  • Την ανάπτυξη των προσωπικών αρετών και των καλύτερων και βαθύτερων ανθρώπινων επιδιώξεων.

Η Μεθοδολογία της μη βίας έχει εκφραστεί στην ιστορία με σαφείς δράσεις και εξελίξεις στην προσπάθειά της να μετατρέψει τον κόσμο. Συνεισφορές όπως αυτές του Λέων Τολστόι, του Μαχάτμα Γκάντι, του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, του Μαντέλα, και πιο πρόσφατα του Οδηγού για τη Μη Βία και ιδρυτή του ρεύματος σκέψης γνωστό ως Νέος Ανθρωπισμός, Σίλο.

Η Μεθοδολογία της Μη Βίας εκφράζεται επίσης στις χιλιάδες κοινές δράσεις που κάνουν εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά σε όλο τον πλανήτη. Οργανώσεις, ομάδες εθελοντών και άτομα που, με πνεύμα αλληλεγγύης, προσπαθούν να μετατρέψουν τις καταστάσεις βίας που υπάρχουν γύρω τους.

Είναι τα σημάδια της μη βίας, τα σημάδια μιας νέας πνευματικότητας και μιας νέας αλληλεγγύης. Σημάδια ενός νέου προσωπικού και κοινωνικού ορίζοντα, που πρέπει να οικοδομήσουμε. Είναι τα σημάδια μιας μη βίαιης εξέλιξης, από την οποία ο καθένας μας μπορεί να είναι μέρος.

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να εκφράσουμε το ήρεμο και δυνατό μήνυμα της Μη Βίας. Μια στιγμή μεγάλης ανάγκης, στην οποία πρέπει να εκφράσουμε τα καλύτερα χαρακτηριστικά μας για να οικοδομήσουμε ένα μη βίαιο μέλλον.

Στις 2 Οκτωβρίου θα εκπέμψουμε στον κόσμο με Δύναμη ένα μήνυμα που λέει:

«Η Μεθοδολογία της Μη Βίας είναι η μόνη διέξοδος»