Sağlık emek meslek örgütleri Ukrayna ve Rusya arasında süren savaş hakkında ortak bir açıklama yaparak savaşta mağdur olan tüm halkla ve meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduklarını vurguladı ve savaşın sonlandırılması yönünde çağrıda bulundu.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşa dair bir açıklama yaptı. Sağlık emek meslek örgütleri savaşta mağdur olan tüm halkla ve meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak savaşın sonlandırılması yönünde çağrıda bulundu.

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin açıklaması şöyle:

Maalesef insanlık tarihinde bir savaşa daha tanıklık ediyor, üstelik kaybedilen canlara, yarım kalan yaşamlara, acıya, ıstıraba korunaklı yaşamlarımızdan bakıyoruz. Açıktır ki bu savaşın da kazananı olmayacak, liderlerin sorumsuzluğunun bedelini insanlar, hayvanlar, biyoçeşitlilik, hava, su; dolayısıyla tüm dünya ödeyecektir. Savaş tüm canlılara, doğaya kastederken, yeni geliştirdikleri silahları test eden ve reklamını yapan silah şirketleri kazandıklarını zannedecektir.

Nükleer silahların yıkıcılığını yakın tarihinde yaşayan gezegenimizde, radyasyon bulutlarının yayılmasına yol açacak nükleer santrallerin patlama ihtimalinin korkusu sürerken, nükleer silah kullanmaktan dahi bahsedilmektedir.

Savaş bombardımanları altındaki halk sığınaklarda can korkusu yaşarken, yüz binlerce Ukraynalı komşu ülkelerin sınırlarına doğru akın ederken; ölümler, sakatlıklar ortaya çıkarken insanlığın, amacı yaşatmak olan sağlık emekçilerinin sessiz kalması düşünülemez.

Bizler, ülkemizin sağlık emek meslek örgütlerin temsilcileri olarak; ateşli silahlar, patlamalar nedeniyle ölümlerin, yaralanmaların, sakatlıkların olmaması; barınma, ısınma, beslenme zorluğuyla insanların sağlığının bozulmaması, yurdundan uzak barınamaz hale gelen mültecilerin sayısının artmaması; zaten iklim krizi yaşayan doğanın daha fazla tahrip edilmemesi için bir an önce savaşların son bulması ve barışın sağlanması için sesleniyor ve savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu bir kez daha yineliyoruz.

Çatışma alanlarındaki insanların hayatını kurtarmak, acılarını hafifletmek için canları pahasına savaş alanlarında mesleklerini yapan sağlık emekçilerinin, hastanelerin, ambulansların, revirlerin, sağlık hizmeti veren bütün yerlerin ve kişilerin, ateş altında kalmaması, korunması, işlerini yapmalarının engellenmemesi için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz.

Uluslararası ilkeler ve Cenevre Sözleşmeleri’ne göre tıbbi tarafsızlık gözetilmelidir. İnsan hakları bağlamında savaş alanında tüm sağlık meslek gruplarına saygı gösterilmelidir.

Biz tüm sağlık emek meslek grupları olarak görevimizin insan sağlığını korumak, ekosistemi gözetmek ve çevre kirliliğine karşı mücadele olduğunu hatırlatıyor, bu savaşta mağdur olan tüm halkla ve meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu duyuruyor, tüm tarafları acilen bu savaşı durdurmaya davet ediyoruz.

 

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=b0fbe350-9f78-11ec-89f8-6d5c8480f757

Bu yazının orjinali bu adreste