Birçoğumuz ağır baskı ve şiddet ortamından kaynaklı içinde olduğu hayatları/şehirleri terk ederek başka ülkelerde yaşamak durumunda kalan Türkiyeli ve Kıbrıslı vicdani retçileriz. Göç etmek zorunda kalan vicdani retçileri gittikleri ülkelerde hayalini kurdukları şiddetsiz, savaşsız bir dünya beklemiyor. O nedenle gittikleri ülkelerde benzer bir mücadele içinde olan  birey, yapı ve gruplar ile mücadelelerine devam ediyorlar.
15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü münasebeti ile bir kez daha şimdiye kadar olduğu gibi bütün şiddet ve savaş politikalara karşı sözümüzü söylemeye devam ediyoruz.
Başta yaşamakta olduğumuz Ortadoğu, Akdeniz bölgesi olmak üzere, savaş ve militarizm doğa ve insan hayatları üzerindeki vahşi uygulamaları ile büyük kayıplara neden oluyor.
Savaş, açlık ve hastalık sebebi ile yaşadıkları ülkeleri terk ederek Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmak isteyen yüzbinlerce insanın acılı tarihlerini okuyoruz her gün.  Sadece 2014 yılından günümüze (Kasım2021) kadar Akdeniz’i kullanarak Avrupa’ya göç etmek isteyen 15 bin 839 kişi hayatını kaybetti. Göö etmek zorunda kalan bu insanların çok azı hayalini kurdukları şavaş ve şiddetsiz bir yaşama ulaşabiliyor.
Küresel olarak Covid 19 pandemisi ile insanlık büyük bir ekonomik, sosyal, kültürel krizin içine düşerken şiddet ve silah tekeline sahip dünyadaki bir avuç egemenin hayatında bir eksilme olmadı, bundan da öte bu süreçte silah satışları ile büyük karlar etmeye devam ettiler.
Stockolm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) nin son açıkladığı rapora göre korona krizine rağmen askeri harcamalar dünya çapında %2.6 artarak 1.98 trilyon dolara ulaştı. Silah tücarları daha zenginleşirken insanlık daha çok yoksullaşmaya ve savaşlarda, göç yollarında hayatlarını kaybetmeye devam ediyor.
Bugün Türkiye’de ‘sivil/medeni ölüm’ koşullarında, politik mülteci olarak dünyanın başka başka ülkelerinde, Kıbrıs’ta mücadele eden biz vicdani retçiler bir kez diyoruz ki; sizlerin savaş, şiddet politikalarınıza teslim olmayacağız, yaşadığımız/bulunduğumuz her yerde mücadelemize devam edeceğiz.

Savaşlara, şiddete, militarizme hayır!
Barış içinde bir dünya için!

Ali Aydın Çiçek / Çekya
Barış Sulu / Almanya
Ercan Jan Aktaş / Fransa
Gülsüm Ateş Uykun / Almanya
Halil Karapaşaoğlu / Kıbrıs
Hasan Öcal / Fransa
Halil Savda / Kibrıs
İbrahim Aslan / Fransa
Meral Geylani / Türkiye
Murat Kanatlı / Kıbrıs
Naime Erdem Başaran / Almanya
Onur Erden / Almanya
Resul Dündar / Almanya
Rohat Şahin / Fransa
Sergen Sucu / Türkiye
Şendoğan Yazıcı / Türkiye
Yannis Vasilis Yaylalı / Yunanistan