Süleyman Karaaslan 2016 yılından bu yana politik oturum hakkı ile İsviçre’nin Neuchatel kantonunda yaşıyor. 

Ülkesinden, Türkiye’nin Kürt halkı üzerinde yıllardır devam eden siyasal ve kültürel baskıları nedeni ile ayrılmak zorunda kalan Süleyman, kısa filmler yapan bir sinema sanatçısı. Sinemacılık alanında çalışmalarına ülkesinde olduğu gibi İsviçre’de de devam eden Süleyman, bugün de bağlı olduğu sosyal kurumun engellemeleriyle karşı karşıya.

Sinemacılık alanında kendi projelerini üreten Süleyman Karaaslan eğitim hayatına yine bu alanda devam etmek istiyor. Ancak, sosyal kurum tarafından“bu alanda para kazanamazsın”gerekçesi ile her mültecinin hakkı olan dil kursu ödeneğinden mahrum ediliyor.

Süleyman Karaaslan, Caritas Neuchâtel’in önünde başlattığı oturma eylemine Neuchâtel NotreDame Kilisesi’nde devam ediyor.

Kiliselerin sosyal kurumlara maddi destek verdiğini belirten Süleyman, Caritas Neuchâtel’in sanat karşıtı tutumunu oturma eylemine kilisede devam ederek protesto edeceğini belirtiyor.

Pangeakolektif Sanat Grubu Süleyman Karaaslan’ın yanında olduğunu belirterek dayanışma için dayanışma çağrısı yaptı!

Sanat yapma hakkımızı savunmak için Neuchâtel’de olacağız. 

Ülkesinde kısa filmler yapmış bir sinema sanatçısı olan PangeaKolektif Göçmen Öz Örgütlenmesi üyesi Süleyman Karaaslan 2016 yılından bu yana politik oturum hakkı ile İsviçre’nin Neuchatel kantonunda yaşıyor. Sinemacılık alanında çalışmalarına ülkesinde olduğu gibi İsviçre’de de devam eden Süleyman, bağlı olduğu sosyal kurum CARITAS’in engeliyle karşılaşıyor.

Süleyman Karaaslan İsviçre’deki eğitim hayatına sinema alanında devam etmek istiyor. Cenevre Sanat ve Diyazn Yüksek Okulu Sinema Bölümünden ön elemeyi geçerek bir mülakat sınavına girdi fakat başarılı olabilmesi için B2 düzeyinde bir dil eğitimi alması gerekiyor. Bu nedenle dil eğitimi almayı bağlı olduğu sosyal kurumdan (CARITAS Neuchâtel) talep eden Süleyman “bu alanda para kazanamazsın” denilerek mültecilerin temel hakkı olan dil kursu ödeneğinden mahrum bırakılıyor.

Süleyman benzer sorunlar yaşayan mültecilerden sadece biri. Sanat bölümünde, sinema alanında okuyabilmek için kendi imkanlarıyla dil seviyesini geliştirmesine, gerekli olan bursları bulmasına, kısacası eğitim alabilmek için her şeyi yapmasına rağmen en temel hakkı olan dil eğitimi, eğitim görmek istediği bölümün ekonomik getirisinin olup olmayacağı koşuluna bağlanıyor. Sinema ve sanat gereksiz bir uğraş olarak görülüyor.

Süleyman sanat yapma ve dil eğitimi alma gibi temel haklarını en demokratik ve meşru yolları kullanarak savunuyor. Sanatın mühendislik, şoförlük, bakıcılık ya da diğer meslek grupları gibi gelir getirici profesyonel bir proje olarak kabul edilmesini istiyor. Sanat ile ilgili kriterlerin CARITAS gibi sosyal yardım kurumları tarafından değil, sanat kurumları tarafından belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz.

Bir hakkın kullanımı, onu kullanacak kişinin iradesine, koşullarına, yetenek ve çabasına göre belirlenmelidir. Göçmenlere entegrasyon politikaları kapsamında inisiyatifsizlik dayatılmaktadır. Ülkelerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle göç etmek zorunda kalan biz göçmenler kendi yetenek ve ilgi alanlarımızda emek vererek toplumsal yaşama katılma hakkını talep ediyoruz. 

Süleyman talepleri için demokratik haklarını kullanacağını ifade ettiğinden dolayı CARITAS Neuchâtel yetkilileri tarafından tehdit edilerek kimliğinin alınacağı, ödeneğinin kesileceği söylenmiştir. Bu tehditlere rağmen Süleyman taleplerinde ısrarcıdır. 

Sanatı ve sanat yapma hakkını, yetenek ve ilgi alanlarımızda kendimizi gerçekleştirme hakkımızı ve fırsat eşitliğini savunmaya devam edeceğiz.

Sanat yapma hakkımızı savunmak için Neuchâtel’de olacağız. 

Duyarlı göçmen kamuoyu ve İsviçre demokratik kurumlarını davet ediyoruz.

Yer: Neuchâtel, Placepury Meydanı

Tarih ve Saat: 23 Nisan Cuma 16h00- 17h00 

PANGEAKOLEKTİF SANAT GRUBU