Bugün 9 Nisan 2021, Perşembe. Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 96. günü, 14. haftamız tamamlanmak üzere. Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri her işgünü olduğu gibi bugün öğlen de 70. nöbetlerinde bir kez daha arkalarını rektörlük binasına döndü. Nöbet sonrası her Cuma olduğu gibi Akademisyenler açıklamalarını okudular. Daha sonra ise mezunlarımız açtıkları davaya dair bir açıklama okudular.

Akademisyenler açıklama metni:

BOĞAZİÇİ BÜLTEN 13

Değerli arkadaşlar,

Bugün 9 Nisan Cuma. Direnişimizin 96, nöbetimizin 70. günündeyiz. Sizlere basının ve mezunlarımızın alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devriye gezdiği kampüsümüzden sesleniyoruz.

Atanmış rektör ve yardımcıları üniversitemizin seçilmiş kurul ve komisyonlarını tahrip eden uygulamalara bu hafta da devam etti. 2016 yılından beri üniversitemizde Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu’nun girişimi ile kurulan bir Koordinasyon Ofisi bulunmaktadır. Bu ofisin tek çalışanı olan koordinatörümüzün, kısa çalışma ödeneği bahane edilerek ücretsiz izne çıkarıldığını öğrendik. Bundan sonra başvuruların CİTOK Komisyonu Başkanı olarak görevlendirilen yine bir rektör yardımcısına, Fazıl Önder Sönmez’e, yöneltileceği ilan edildi. Bu karar Koordinatörlüğü fiilen işlevsiz hâle getirmiştir. Oysa ki, görüşme ve başvuruları hem uzmanlık çerçevesinde hem de çıkar çatışması olmaksızın gizlilik ilkesine bağlı olarak değerlendirecek tam zamanlı bir koordinatörün varlığı elzemdir.
CİTÖK Koordinatörünün görevi ve uzmanlık alanları cinsel tacizin önlenmesi için üniversite bileşenlerine yönelik eğitim programları oluşturmak ve uygulamak; cinsel taciz vb. fiillere maruz kalan kişilere tıbbi, psikolojik, psikososyal ve hukuki destek sağlamaktır. CİTOK Komisyon Yönergesinde başkanın seçimle belirleneceği açıkça yazmasına rağmen göreve atamayla getirilen Fazıl Önder Sönmez’inse söz konusu deneyim ve vasıflara sahip olmadığı açıktır. Bu durum, üniversite mensuplarının maruz kalabileceği cinsel taciz vakalarının bilinmez kılınmasına, mağdurların gerekli kurumsal desteği alamamasına yol açacaktır.
İktidarın İstanbul Sözleşmesinden ayrılma kararıyla uyumlu olan bu kararı kabul edilmez buluyoruz. CİTOK Koordinatörü derhal görevinin başına getirilmelidir. Atanmış Rektörlük Kurulu, üniversitenin kurumsal yapısının ve akademik işleyişinin teminatı olan kurul ve komisyonları kendine bağlayarak işlevsizleştirmekten vazgeçmeli; demokratik ilkelere, uzmanlık ve liyakate saygı göstermelidir.

Bu olumsuz koşullara rağmen, bu hafta da tüm bileşenlerimizle beraber demokratik ve özerk bir üniversite mücadelemize devam ettik. Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi üyeleri, rektör atamasına karşı 5000 mezunumuzun imzaladığı dilekçeyi Güney Meydanda sergiledi ve bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Mezunlarımız rektör atama kararına karşı açtığımız davaya müdahil oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde yetkili sendika olan Eğitim-Sen iki yeni fakülte açma kararına karşı dava açtı. Üniversite Yönetim Yapılandırması Çalışma Komisyonunun geçen hafta tamamladığı ara rapor görüş almak için bölümlere gönderildi ve bu hafta bölüm kurullarımızda tartışılmaya başlandı. 7 Nisan Çarşamba günü akademik özgürlükleri ve özerk üniversiteyi savunan, Boğaziçi’nin de imzacılarından biri olduğu Magna Charta Universitatum Bildirgesi’ni konuşmak için Magna Charta Gözlemevi başkanı ve bir yönetim kurulu üyesi ile çevrimiçi bir panel düzenledik. Toplantıda, üniversitelere yöneltilen otoriter saldırılar karşısında uluslararası dayanışmanın imkânlarını, akademik özgürlüğün ve özerkliğin 21. yüzyılda ne anlama geldiğini tartıştık. Dün akşam Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi de Boğaziçi Üniversitesi mezunlarıyla birlikte İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin ve Ankara Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilmiş bir akademisyenin davetli olduğu bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Üniversiteler arası dayanışmanın öneminin vurgulandığı toplantıda demokratik üniversite mücadelesine dair deneyimler paylaşıldı.

Direnişimizin 100. Günü yaklaşırken tüm grileştirme çabalarına karşı özgür ve çoğulcu kampüs hayatımızı tüm renkleriyle sahiplenmeye devam ediyoruz.

Atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi’ne atanmış Selami Kuran’ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz.

Kabul etmiyoruz. Vazgeçmiyoruz.

————————————————————-

Mezunlar açıklama metni:

BASIN AÇIKLAMASI 9 NİSAN 2021
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINDAN
AKADEMİSYENLERİN HUKUK MÜCADELESİNE DESTEK:
KABUL ETMİYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ!

Akademisyenlerimizin rektör atamasının iptali talebiyle Danıştay’a açtıkları davaya müdahil Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak dilekçemizi verdik.

Melih Bulu’nun anti-demokratik bir kararnameye dayanarak, tepeden inme bir şekilde, 2 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması anayasaya aykırı ve hukuk dışı bir uygulamadır. Bu uygulama, üniversitenin demokratik yönetişim teamüllerine, kurumsal özerkliğine, akademik özgürlüğüne ve evrensel, eleştirel bilgi üretimine zarar vermektedir. Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak, toplumsal sorumluluklarımız dahilinde, kamu yararını da gözeterek özgür ve demokratik bir toplum ve üniversite için hukuki süreçlere müdahil olmayı görevimiz kabul ediyoruz.

Rektör atamalarını, Türkiye’de yaşanmakta olan otoriterleşmenin, artan siyasal baskının, toplumsal barış ve çeşitliliğe karşı engellemelerin bir parçası, dolayısıyla tüm üniversitelerin ve toplumun zararına bir uygulama olarak görüyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak taleplerimiz şunlardır:

● Rektörlerin tüm üniversitelerde, çoğulcu, katılımcı müzakere süreçleriyle
belirlenmesi, bu bağlamda Melih Bulu’nun istifası,
● Akademik kadroların ve üniversite yöneticilerinin kurumsal özerklik ve kurum içi
demokrasi temelinde belirlenmesi,
● Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik kurullarının ve senatosunun iradesini yok
sayarak gece yarısı kararnamesi ile açılan iki fakülte kararının iptali,
● Akademisyenlerin ve öğrencilerin hedef gösterilmesinin ve tutuklanmasının; polis
şiddetinin, kampüs içindeki polis varlığının ve çevresindeki ablukasının son
bulması,
● BÜLGBTİ+ kulübü dahil, hiçbir öğrenci topluluğu faaliyetinin engellenmemesi,
Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu CİTÖK’e dokunulmaması,
● Boğaziçi Üniversitesi’nin bir bileşeni olan biz mezunların üniversite yerleşkelerine
girişlerindeki engellerin derhal ve koşulsuz kaldırılması,
● Din, dil, ırk, mezhep, etnik köken, fikir, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yaş, her
türlü engellilik ve diğer nedenlerle ayrımcılığa yer vermeden, herkese adil ve eşit
davranılması.

Akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri ile birlikte, sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!
Bu dava bizim de davamız!
Boğaziçi susmayacak!
BUNDAN SONRASI HEPİMİZDE!

 

2021-04-09 Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri Nöbeti No. 70 – 14. Hafta/96. Gün (1/5) from Can Candan on Vimeo.

2021-04-09 Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri Nöbeti No. 70 – 14. Hafta/96. Gün (2/5) from Can Candan on Vimeo.

2021-04-09 Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri Nöbeti No. 70 – 14. Hafta/96. Gün (3/5) from Can Candan on Vimeo.

2021-04-09 Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri Nöbeti No. 70 – 14. Hafta/96. Gün (4/5) – Akademisyenler Açıklaması from Can Candan on Vimeo.

2021-04-09 Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri Nöbeti No. 70 – 14. Hafta/96. Gün (5/5) – Mezunlar Açıklaması from Can Candan on Vimeo.