Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de 8 Ağustos’ta yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelikle birlikte kıyılar ve kıyılarda yer alan ormanlar Turizm Bölgesi’ne dahil edilecek.

Yönetmelik değişikliğinden etkilenecek yerlerin başında gelen Çeşme’de planlanan Turizm Projesi 16 bin 624 hektar alanı kapsıyor. Bu alan Çeşme Yarımadası’nın yaklaşık yüzde 55’ini oluşturuyor. Alanın içinde 5.2 hektar nitelikli orman alanı, 2 bin hektar deniz yüzesi, 600 hektar mera, 78.3 hektar zeytinlik, 3 bin 400 dekar dikili tarım arazisi, 4 bin 400 hektar mutlak tarım arazisi, 7 bin 900 hektar marjinal tarım arazisi, 2 bin 157 hektar nitelikli doğa koruma alanı, 1432 hektar da sürdürülebilir koruma alanı bulunuyor. Ayrıca proje 47 kilometrelik de bir sahil alanını kapsıyor.

Belediyelerin söz hakkı yok

Yapılan değişiklikle; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri kapsamında onaylanan imar planlarında bu yönetmelikte tanımlanan turizm tesislerinin yapılabilmesi mümkün olan ve sahil şeridinin birinci bölümünü de içeren orman vasıflı taşınmazların sahil şeridinin birinci bölümünde kalan kısımları da imar planlarında Turizm Tesis Alanı olarak gösterilecek. Emsal hesabı da turizm tesis alanının tamamı üzerinden yapılacak.

Bu bölümde yer alan hükümler, büyükşehir ve il belediyeleri tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemeyecek. Mevcut planlarda, bu bölümden faydalanan turizm tesisleri için bu bölümdeki hükümlere aykırı olan hükümler uygulanacak.

Yönetmeliği değiştirmişlerdi

Yönetmeliğin, Çeşme’de hayata geçirileceği geçen şubatta Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından duyurulan Turizm Projesi’nin çalışmaları sürdüğü sırada geçmesi dikkat çekti.

12 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin sınırlarının geliştirmesi yönünde karar verilmiş, proje kapsamında bölgedeki sit alanlarının da kullanılması için yürürlüğe giren yönetmelikte değişiklik yapılmıştı. Söz konusu yönetmeliğin değiştirilen dokuzuncu maddesinde yapılan değişiklikle birlikte “doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, entegre tesis, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlar” izin verilen faaliyetler arasına katılmıştı.

Bu yazının orjinali bu adreste