A lezárás időszakában sok ember számára a Coview nyújtott lehetőséget politikai tevékenységük folytatására. Olyan elkötelezett emberek találkoztak itt, építettek fel közös struktúrát és szerveztek közös tevékenységet, akik különben a legkülönbözőbb politikailag vagy szociálisan aktiv csoportok (pl. rendszerváltás, „Degrowth“ (Nemnövekedés), menedékjog és emberi jogok, feminizmus, városhoz való jog, nyugdíjsztrájk, kulturális munka, művészeti munka, szociális munka, önsegítő csoportok, …) tagjai.

Miután aztán a lezárás véget ért, sokan közülük visszatértek csoportjaikba, hogy ott folytassák a politikai munkát.

Coview számára most felmerül a kérdés, hogy miképpen lehet ezt a létrejött transznacionális hálózatot észszerűen és stratégikusan a politikai munkánkra felhasználni.

A lezárás alatt és az azt követő időben Coview figyelemmel kísérte és felmutatta bekövetkezett alapvető jogok korlátozásait és az elnyomást. Most viszont az a fontos, hogy az elrendelt korlátozások igazságosan és egyenlő mértékben legyenek visszavonva, íly módon elkerülvén a negatív következményeket, valamint egyes társadalmi csoport kizsákmányolását  – legyen mindenki számára jó élet biztosítva: Corona után nem szabad Corona előtt lennie!

A koronaválság nyilvánvalóan kiélezte a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, az igazságtalanságot, felmutatta az ellentmondásokat és az elnyomást. Arról szeretnénk gondoskodni, hogy a társadalom foglalkozzon ezekkel a visszásságokkal, hiányosságokkal és hogy ne térjünk vissza a korona előtti állapothoz.

Már most láthatjuk, hogy ismét az egyszerű ember, lakosság nagy része az, aki a válság költségeit viseli, míg a vállalatok és a gazdagok maguk számára kibúvót találnak.

A kormányok a válságot arra használják fel, hogy olyan törvényeket hozzanak, amelyek továbbra is hátrányosan a marginalizált társadalmi csoportokat megkülönböztetésben részesítik, az éghajlati és környezeti katasztrófákat figyelmen kívül hagyván felelőtlen gazdasági, föllendülési programokat helyeznek előtérbe, miközben több ember mint valaha is menekül világszerte és Európa határain egyre jobban kiéleződik a helyzet.

A nálunk összegyűlt problémák listája nagyon hosszú. Az említett pontok ennek a listának csak egy kivonatát képezik, hiszen részletes felsorolásuk messze túllépné az itt megadott keretet. Tisztában vagyunk azzal, hogy a listát ti mégegyszer ennyi egyedi látószöggel bővíthetnétek ki.

A felmerült problémák az elmúlt hetekben számos tiltakozási akcióhoz vezettek. Mi a különböző mozgalmak tevékenységét szeretnénk összehangolni és ezzel megakadályozni, hogy a más és más témával foglalkozó csoportok egymás ellen legyenek kijátszva. Választ keresünk arra a kérdésre, hogy miképpen reagálhatunk erre a sokszínűségre és milyen közös cselekvési lehetőségek vannak a válságok kezelésére.

Coview-t olyan platformnak tekintjük, amely segíti összevonni és koordinálni a különböző csoportok küzdelmét. Ehhez a küzdelemhez felajánljuk azt a számtalan eszközt és azokat az erőforrásokat, amelyeket az elmúlt hónapok alatt kiépítettünk. Konkrét javaslattal szeretnénk meghívni Benneteket egy közös hálózat kiépítésére és akcióink egyeztetésére.

Mert mindenki számára jó életet csak összefogással, csak közös erőfeszítéssel érhetünk el!

A követeléseket és témákat a következő, bármikor megvitatható listába foglaltuk össze, ez persze természetesen folyamatosan bővülhet:

 • jobb munkakörülmények és bérek mindenki számára, egyenlő jogok és védelmi feltételek a migráns munkavállalók számára
 • Az betegápolási és gondviselési munkakörök nemek szerinti egyenlő megosztása
 • Ingyenes egészségügyi ellátás mindenki számára valamint az egészségügyi ágazatban
  történt privatizációk visszavonása
 • Mindenki számára biztonságos és jó lakhely megteremtése függetlenül az egyéni anyagi helyzettől vagy tartózkodási státusztól.
 • A lakhely nem lehet árucikk. Alapvetően ingyenesen kell megfelelő teret biztosítani mindenfajta társadalmi összejövetel megrendezésére
 • Biztosítani kell az oktatás, a szociális jóléti, a társadalmi feladatok, az egészségügy, a kutatás, a tudomány, a művészet és a kulturális élet teljes mértékű finanszírozását.
 • Szükséges a gazdaság demokratizálása, valamint a munkavállalók nagyobb mértékű részvétele a vállalat döntéseiben.
 • Szükséges egy olyan adópolitika, amelyben a gazdaságilag erős és jómódú réteg viseli a válság költségeit.
 • Társadalmi és ökológiai szempontból igazságos gazdaságösztönző csomagok szükségesek, amelyekben sem a légitársaságok, sem a repülőterek, sem pedig azok a cégek, amelyek nyereséget vagy bónuszokat osztanak ki, részesülnek.
 • A válság által különösen sújtott országok támogatása és adósságuk törlése
 • A védelem- és a menedékjog következetes végrehajtása – Az emberi jogokat sértő elszállásokat meg kell szüntetni – A görög és líbiai migránstáborokat evakuálni kell – folytatni kell a Földközi tengeren bajba jutott menekültek mentését
 • Meg kell szüntetni a visszatoloncolásokat! A mozgásszabadság mindenkire érvényes! A szolidaritás nem ismerhet olyat, mint határ!
 • Világszerte figyelembe kell venni az emberi jogokat és azokat a krízis elleni küzdelemben is be kell tartani – a menekülteknek is joguk van az egészségügyi ellátáshoz.
 • Társadalmi összefogást kell létrehozni a szexizmus, a rasszizmus, az antiszemitizmus és a jobboldali szélsőségesség ellen.
 • Meg kell akadályozni az úgynevezett „kiszolgáltatott emberek” (idős, krónikus betegek és fogyatékosság személyek) megbélyegzését és diszkriminációját és különösen a fekvőbeteg-ellátásban biztosítani kell a betegek alapvető jogait.
 • Nem szabad egymás ellen kijátszani az egészségéget és a szabadságot!
 • A nyilvános térnek, mint a demokrácia alapvető tényezőjének még pandémiás körülmények között is szabadon használhatónak kell lennie – lehetségesnek kell lennie a tiltakozásnak nyilvános tereken!
 • Feltétel nélküli alapjövedelmet világszerte!
 • Szükség van egy igazságos öröklődési és vagyonadóra.

Az az elvárásunk, hogy megteremtsünk egy olyan, lehetőleg minden dogmától mentes, szolidáris és kooperatív hálózatot, amely régiókban gondolkodik, de nem tartozik egy speciális irányzathoz sem, hanem arra törekszik, hogy egy közös, mindenki számára egy jó életet valósíthasson meg.

Ezt úgy akarjuk elérni, hogy azok számára, akiket érdekel ez a több téma és régió közötti koordinált munka, egy olyan strukturált vita- és csereteret hozunk létre, ahol közös stratégiát, nemzeti határokat áthidaló közös akciót tervezhetnek, szervezhetnek.

Amit mi tehetünk:

 • Coviewalapelve mit egy keret szolgálhat (https://coview.info/statement-grundsaetzlich/)
 • Coviewmint minden résztvevő számára nyitott vitafórum
 • Különböző médiaformátumokat teszünk elérhetővé, pl. a szomszédsági újság, rádióakciók, social media, stb.
 • Az az ötletünk, hogy feltérképezzük az összes kezdeményezést (rövid leírással és linkkel ellátva). Ezen a térképen fel lesz tüntetve a közös küldetés nyilatkozata (Mission Statement) is; – egyrészt azért, hogy a helyi rögzítés látható legyen, másrészt pedig azért, hogy a közös elvek és célok se vesszenek el szem elől.
 • Eszmecsere napok vagy hétvégék megrendezése, amelyek a speciális képességek és tapasztalatok megosztására nyújtanak lehetőséget

Javaslatunk egy lehetséges első akcióra: egy Rádiós akciónapot rendezünk, amelyen minden csoport bemutathatja önmagát, céljait. Ehhez kötődhet egy közös plakátakció, valamint egyedi akciók.

Érdekel az ajánlatunk, Te is részese akarsz lenni munkánknak? Akkor meghívunk a 2020. július 10-én, 17:00 órára tervezett Kickoff-Meeting-re!

Regisztráld magad a coview@riseup.net címen!

Videómeghívás (angolul)


Háttérinformáció:

A társadalmi és politikai Covid-19 megfigyelőcsoport Coview, amely strukturálisan a decentralizált és horizontális önszerveződést és a helyi demokrata munkát képviseli, a lezárás időszakában jött létre. Célja a szolidáris, a tiszteletteljes egymásközti együttélés megteremtése valamint az egymáshoz való viszony ápolása és fejlesztése.

Kapcsolódó linkek

Honlap Coview: https://coview.info/

Szomszédsági újság:  https://coview.info/material-action/

Angol és német nyelvű felszólítás a részvételre:  Coview

Reiner Wein Podcast:  Beszélgetés a Coview-ról Nadine Cobbina-val, #Coview: A válságon át az önszerveződés és az bázisdemokrácia felé


Illusztráció, grafika és videó: Neue Debatte és Coview


A fordítást Héjjas Ferenc készítette a német cikk alapján.
A Pressenza fordító-csoportba önkénteseket keresünk.

Az eredeti cikk itt található