συλλογή υπογραφών

Stop Border Violence: Ξεκίνησε η συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών στην Ευρώπη

Στις 10 Ιουλίου ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για να μπει τέλος στην βία στα σύνορα της Ευρώπης «Stop Border Violence». Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών είναι το μοναδικό εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεντρώνοντας ένα εκατομμύριο…

Φτάνει στο τέλος της η πρωτοβουλία για βασικό εισόδημα;

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) για Βασικό Εισόδημα Άνευ Όρων φτάνει στο τέλος της, καθώς στις 25 Ιουνίου τελειώνει η συλλογή υπογραφών. Η πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περίπου 240 χιλιάδες υπογραφές από πολίτες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ από…

Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία για τη ρύθμιση της παραδοσιακής ιατρικής στην Ισπανία

Το Προεδρείο της Βουλής του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων αποδέχθηκε προς επεξεργασία τη Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία που επιδιώκει να επιτύχει τη ρύθμιση των Παραδοσιακών, Συμπληρωματικών και Ολιστικών Ιατρικών στην Ισπανία. Απαιτούνται 500.000 υπογραφές από τους Ισπανούς πολίτες. Ο σκοπός αυτής της…