ονομαστική ψηφοφορία

Εδώ offshore, εκεί offshore, που είναι οι offshore;

Από την ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου πληροφορηθήκαμε ότι: “Ο όρος «offshore» εταιρείες είχε ατυχώς αποδοθεί σε «εξωχώριες» εταιρείες στο νόμο 3213/2003 («περί πόθεν έσχες») [1] . Ο όρος αυτός είναι εντελώς αόριστος και νομικά έωλος. Ο Κωδικας Φορολογίας Εισοδήματος που…