αποκέντρωση

Η πολιτική του μέλλοντος

“Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Αυτό είναι που συμβαίνει”. Ortega y Gasset Η συγκυριακή πολιτική ασχολείται με μεμονωμένα θέματα και περιστασιακά προβλήματα, πράγμα κατανοητό αν λάβουμε υπόψη την επείγουσα φύση μεγάλου μέρους αυτών των ζητημάτων. Ωστόσο, η επείγουσα ανάγκη δεν αντιστοιχεί…