Η Έκθεση Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023: Ειδική Έκδοση παρέχει ένα ισχυρό κάλεσμα για δράση, παρουσιάζοντας μια ειλικρινή αξιολόγηση των ΣΒΑ με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα και εκτιμήσεις. Ενώ τονίζει τα υπάρχοντα κενά και προτρέπει τον κόσμο να διπλασιάσει τις προσπάθειές του, η έκθεση τονίζει επίσης τις τεράστιες δυνατότητες επιτυχίας μέσω της ισχυρής πολιτικής βούλησης και της χρήσης των διαθέσιμων τεχνολογιών, πόρων και γνώσης. Μαζί, η παγκόσμια κοινότητα μπορεί να αναζωπυρώσει την πρόοδο προς την επίτευξη των ΣΒΑ και να δημιουργήσει ένα λαμπρότερο μέλλον για όλους.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αδύναμη παγκόσμια οικονομία και οι παρατεταμένες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 έχουν αποκαλύψει αδυναμίες και παρεμπόδισαν την πρόοδο προς τους Στόχους. Η έκθεση προειδοποιεί περαιτέρω ότι ενώ η έλλειψη προόδου είναι καθολική, οι φτωχότεροι και πιο ευάλωτοι στον κόσμο είναι αυτοί που βιώνουν τις χειρότερες συνέπειες αυτών των πρωτοφανών παγκόσμιων προκλήσεων. Επισημαίνει επίσης τομείς που χρειάζονται επείγουσα δράση για τη διάσωση των ΣΒΑ και την επίτευξη ουσιαστικής προόδου για τους ανθρώπους και τον πλανήτη έως το 2030.

Η Έκθεση Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 : Ειδική Έκδοση είναι η μόνη επίσημη έκθεση του ΟΗΕ που παρακολουθεί την παγκόσμια πρόοδο στην Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα και εκτιμήσεις, η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη ενδιάμεση αξιολόγηση της Ατζέντας 2030, υπογραμμίζοντας όχι μόνο τις επιπτώσεις πολλαπλών κρίσεων που επηρεάζουν τις ζωές και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων, αλλά και τομείς προόδου όπου απαιτείται επιτάχυνση. Αυτή η ετήσια έκθεση SDG συντάσσεται από το UN DESA, σε συνεργασία με ολόκληρο το Στατιστικό Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, που αποτελείται από περισσότερους από 50 διεθνείς και περιφερειακούς φορείς, με βάση δεδομένα από περισσότερες από 200 χώρες και εδάφη.

Βρείτε την  Έκθεση Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023: Ειδική Έκδοση στα αγγλικά εδώ

Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece