Ο πρόσφατα αναθεωρημένος νόμος της Κίνας για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των γυναικών τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023. 

Ο αναθεωρημένος νόμος ορίζει ότι το κράτος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων, την εξάλειψη των διακρίσεων κάθε μορφής εις βάρος των γυναικών και την απαγόρευση του αποκλεισμού ή του περιορισμού των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των γυναικών, αναφέρει το CGTN.

Μεταξύ των σημαντικότερων σημείων του νόμου, προβλέπεται ότι σε όλα τα επίπεδα και σε όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βελτιστοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας της απασχόλησης για τις γυναίκες, προλαμβάνονται και αποκαθιστούνται οι έμφυλες διακρίσεις και δημιουργείται ένα αμερόληπτο περιβάλλον απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με το νόμο.

Ο νόμος ορίζει ότι οι έμφυλες διακρίσεις κατά την πρόσληψη, την αποδοχή, την προαγωγή και την απόλυση πρέπει να περιλαμβάνονται στην εποπτεία της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων.

Επίσης σημαντικό είναι ότι, ο νόμος ορίζει ότι το κράτος πρέπει να εφαρμόσει το σύστημα ασφάλισης μητρότητας, να δημιουργήσει και να βελτιώσει τα συστήματα ασφαλείας που σχετίζονται με τη μητρότητα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για βρέφη και μικρά παιδιά, και να βελτιστοποιήσει το σύστημα άδειας μητρότητας.

Για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα ιδιοκτησίας με τους άνδρες, ο νόμος ορίζει ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των γυναικών στις αγροτικές συλλογικές οικονομικές οργανώσεις δεν θίγονται επειδή είναι ανύπαντρες, παντρεμένες, διαζευγμένες, χήρες ή δεν υπάρχουν άντρες στο νοικοκυριό.

Ο νόμος ενισχύει την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των γυναικών. Καθορίζει τις ευθύνες των κυβερνήσεων και των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας, πολιτικών υποθέσεων, ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνικής ασφάλισης και υγείας σε όλα τα επίπεδα κατά της απαγωγής, εμπορίας και διακίνησης γυναικών, καθώς και άλλων πράξεων που παραβιάζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των γυναικών.

Όσοι δεν καταγγέλλουν όπως πρέπει αυτά τα εγκλήματα θα λογοδοτούν, σύμφωνα με το νέο νόμο.

Η αναθεώρηση έδωσε έμφαση στις γυναίκες που ζουν σε μειονεκτικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας, στήριξης της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και άλλων υπηρεσιών σε φτωχές, ηλικιωμένες ή ανάπηρες γυναίκες.

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι διάφορα μέτρα του πρόσφατα αναθεωρημένου νόμου θα προωθήσουν επίσης την οικοδόμηση μιας φιλικής προς την οικογένεια κοινωνίας.

«Ο αναθεωρημένος νόμος βελτίωσε περαιτέρω την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Για παράδειγμα, ορίζει σαφώς ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η βούληση της γυναίκας κατά τον τοκετό, πράγμα που σημαίνει ότι αν μια γυναίκα θέλει καισαρική τομή, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παρέμβει», δήλωσε στο CGTN ο Chen Qingsheng, δικηγόρος της δικηγορικής εταιρείας Guangdong Dingsui.

Με πληροφορίες από το CGTN και το Xinhua.

Μετάφραση από τα Ισπανικά: Pressenza Athens