Η Γαύδος, ο νοτιότερος δήμος της Ευρώπης, δηλώνει παρούσα στην έκκληση προς την Ελληνική Κυβέρνηση για να υπογράψει και να επικυρώσει την Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων.

Με την απόφαση του 21/2022, το Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου, αποφάσισε ομόφωνα:

Την έγκριση υπογραφής του Ψηφίσματος υπέρ της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων (ΣΑΠΟ) στο οποίο θα αναγράφεται: «Ο Δήμος Γαύδου, ανησυχεί σοβαρά για την τραγική απειλή που θέτουν στις κοινωνίες μας σε όλο τον κόσμο τα πυρηνικά όπλα. Πιστεύουμε σθεναρά ότι οι πολίτες μας έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε έναν κόσμο ελεύθερο από αυτή την απειλή. Οποιαδήποτε χρήση των πυρηνικών όπλων, σκόπιμα ή μη, θα έχει καταστροφικές και για μακρύ χρονικό διάστημα συνέπειες για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον. Γι’ αυτό, υποστηρίζουμε τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων και καλούμε την κυβέρνησή μας να την κυρώσει».

Έτσι, ο δήμος Γαύδου, γίνεται ο πέμπτος δήμος στην Ελλάδα, μετά αυτών του Αγίου Ευστρατίου, Τήλου, Ηλιούπολης και Αγίου Ευστρατίου, που ανταποκρίνεται θετικά στην εκστρατεία #σώσετηνπόλη του Κόσμου Χωρίς Πολέμους και Βία. Παράλληλα, ενώνει την φωνή του με πάνω από 300 δήμους διεθνώς, στην κοινή προσπάθεια για άμεση υπογραφή και επικύρωση της ΣΑΠΟ, από το σύνολο των χωρών του κόσμου. Μια προσπάθεια που διαρκώς κερδίζει έδαφος, καθώς όλο και περισσότεροι δήμοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να απομακρυνθεί άμεσα ο κίνδυνος μιας σύγκρουσης με χρήση πυρηνικών όπλων και παράλληλα, να ξεκινήσει η σταδιακή εξάλειψή τους.

Το αντιπυρηνικό κίνημα, δυναμώνει διεθνώς, όπως και στη χώρα μας, και η Ελλάδα, μπαίνει δυνατά στον χάρτη της διεκδίκησης ενός μέλλοντος, χωρίς τον φόβο μιας πυρηνικής έκρηξης, οπουδήποτε στον κόσμο.