Μία νέα έκθεση του Transnational Institute, με συγγραφείς τον Αποστόλη Φωτιάδη και τη Niamh Ní Bhriain, εξετάζει την άμεση σύνδεση μεταξύ του εμπορίου όπλων που πραγματοποιούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυμάτων προσφύγων και μεταναστών που δημιουργούνται από τη χρήση αυτών των ίδιων οπλικών συστημάτων.

Οι εξαγωγές όπλων από την Ευρώπη των 28 (τα στοιχεία είναι προ του Brexit οπότε συμπεριλαμβάνεται και το Ηνωμένο Βασίλειο) κατά τα έτη 2015 έως 2019, αποτέλεσαν το 26% του παγκοσμίου συνόλου. Αυτό κάνει την ενωμένη Ευρώπη τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα όπλων παγκοσμίως.

Οι εξαγωγές αυτές αποκομίζουν μεγάλο κέρδος και, όπως τονίζει η έκθεση, υπόκεινται σε μειωμένο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ειδικά σε σύγκριση με άλλους εξαγωγικούς τομείς, όπως τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα. Τα τελευταία σίγουρα δεν υποβαθμίζουν το δικαίωμα στη ζωή και άλλα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα με τον ίδιο τρόπο όπως τα όπλα, εντούτοις υπόκεινται σε πολύ αυστηρότερους ελέγχους.

Σύμφωνα με την έκθεση του TNI, αποδεικνύεται «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι τα Ευρωπαϊκά όπλα χρησιμοποιούνται απευθείας, όχι για την άμυνα πληθυσμών ή την αύξηση της τοπικής ή περιφερειακής ασφάλειας (…), αλλά για την αποσταθεροποίηση ολόκληρων χωρών και περιοχών».

Οι συγγραφείς της έκθεσης εντόπισαν και ακολούθησαν την πορεία Ευρωπαϊκών εξαχθέντων όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και τεχνολογίας, και κατέγραψαν την επίδρασή τους στις ζωές των τοπικών πληθυσμών όπου χρησιμοποιήθηκαν.

Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων παραβιάζει συστηματικά και ξεκάθαρα τους υποτιθέμενα αυστηρούς κανονισμούς για τις εξαγωγές όπλων, τις ρήτρες μη μεταφοράς και τις άδειες τελικού χρήστη του εξοπλισμού. Τα Ευρωπαϊκά όπλα καταλήγουν άμεσα ή έμμεσα στα χέρια κρατικών ή μη κρατικών παραγόντων, και χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις που οδηγούν σε αποσταθεροποίηση περιοχών και έχουν ως αποτέλεσμα τον αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμού και τη μετανάστευση.

Με τη σειρά τους, τα προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα οδηγούν σε νέες ευκαιρίες πλουτισμού για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων, με την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση των ίδιων των Ευρωπαϊκών συνόρων και την πώληση εξοπλισμού αποτροπής σε τρίτες χώρες.

Είναι συνεπώς εμφανής ο «φαύλος κύκλος κέρδους» για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων. Με τις «πλάτες» των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πουλά όπλα σε εμπόλεμες ζώνες, τα οποία συμβάλλουν άμεσα στη δημιουργία προσφύγων και μεταναστών. Έπειτα η ύπαρξη προσφύγων και μεταναστών φέρνει νέα κέρδη για τη βιομηχανία όπλων, σε πωλήσεις οπλικών συστημάτων και τεχνολογιών φύλαξης συνόρων.

Η έκθεση του ΤΝΙ μελετά πέντε συγκεκριμένες περιπτώσεις πωλήσεων όπλων και εκθέτει τα άμεσα αποτελέσματά τους στον εκτοπισμό πληθυσμών. Οι εταιρείες που εμπλέκονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι: Airbus (Γαλλο-Γερμανική), ARSENAL (Βουλγαρία), BAE Systems (Ηνωμένο Βασίλειο), Baykar Makina (Τουρκία), EDO MBM (Ηνωμένο Βασίλειο), Intermarine (Ιταλία), Kintex (Βουλγαρία), Leonardo (Ιταλία), Roketsan (Τουρκία), SB Aerospatiale (Γαλλία), TDW (Γερμανία), Turkish Aerospace Industry (Τουρκία), and Vazovski Mashinostroitelni Zavodi ЕAD (Βουλγαρία).

Περισσότερες λεπτομέρειες και την πλήρη έκθεση του TNI μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Πηγή: info-war.gr