Η Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών (BEUC) επικροτεί την Επιτροπή της ΕΕ για το γεγονός ότι πίεσε την φαρμακευτική εταιρεία Aspen να μειώσει την τιμή σε έξι αντικαρκινικά φάρμακα κατά μέσο όρο 73% στην Ευρώπη για τα επόμενα 10 χρόνια. Οι σημερινές (σ.τ.μ. χτεσινές) δεσμεύσεις έρχονται αφότου η Επιτροπή της ΕΕ ξεκίνησε τη διεξαγωγή έρευνας, το Μάιο του 2017, σχετικά με το κατά πόσον η Aspen παραβίαζε την απαγόρευση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ στις κυρίαρχες εταιρείες που επιβάλλουν αθέμιτες τιμές.

Η BEUC, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των καταναλωτών σε 32 ευρωπαϊκές χώρες, παρενέβη στην υπόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως τρίτος φορέας. Αυτή η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε μετά από ειδοποίηση της ιταλικής ομάδας καταναλωτών Altroconsumo – που είναι μέλος της BEUC – που έγινε προς την ιταλική αρχή ανταγωνισμού σχετικά με αυτήν την υπόθεση.

Ο Γενικός Διευθυντής του BEUC Monique Goyens είπε:
“Αυτές οι δεσμεύσεις δείχνουν ότι οι υψηλές τιμές για τα αντικαρκινικά φάρμακα εκτός ευρεσιτεχνίας είναι αδικαιολόγητες και δεν έχουν θέση στην ΕΕ. Οι υψηλές τιμές θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών και προκαλούν σοβαρή οικονομική ζημιά στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές οι δεσμεύσεις θα ωφελήσουν τους ασθενείς και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης μόλις η Επιτροπή της ΕΕ τους καταστήσει δεσμευτικούς, αποφεύγοντας την χρόνια νομική διαμάχη στα δικαστήρια.”

Ιστορικό της υπόθεσης
Η Aspen κατασκευάζει και εμπορεύεται φάρμακα που σώζουν ζωές και περιέχουν τα δραστικά φαρμακευτικά συστατικά chlorambucil, melphalan, mercaptopurine, tioguanine και busulfan. Χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ορισμένων μορφών καρκίνου (π.χ. αιματολογικών όγκων), ειδικά μεταξύ παιδιών και ηλικιωμένων, και πωλούνται με πολλές επωνυμίες. Αυτά τα φάρμακα δεν έχουν άμεσο θεραπευτικό υποκατάστατο και, παρόλο που τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τους έληξαν πολύ καιρό, δεν υπάρχουν καθόλου γενόσημες εκδοχές. Η Aspen απέκτησε αυτά τα φάρμακα μετά τη λήξη της προστασίας ευρεσιτεχνίας.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2016, η Ιταλική Αντιμονοπωλιακή Αρχή επέβαλε πρόστιμο στην Aspen 5 εκατομμυρίων ευρώ για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της και καθορισμό αθέμιτων τιμών για φάρμακα καρκίνου που σώζουν ζωές μετά από καταγγελία του ιταλικού μέλους της BEUC, Altroconsumo. Ως αποτέλεσμα των αδικαιολόγητων πρακτικών της Aspen, τα αντικαρκινικά φάρμακα επανεμφανίστηκαν στην αγορά με αύξηση των τιμών έως και 1.500%. Όντας ο μόνος προμηθευτής αυτού του τύπου φαρμάκων, η Aspen Pharma έκανε κατάχρηση της θέσης της.

 

Πηγή: BEUC
Μετάφραση από αγγλικά: Pressenza Athens.


Κείμενα με παρόμοιο περιεχόμενο:
Κορωνοϊός: ανασκόπηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το εμβόλιο, από τον Γιάννη Νάτση
#Right2Cure: Όχι κέρδη από την πανδημία. Εμβόλια και θεραπεία για όλους
Ασθενείς καλούν την AstraZeneca από τώρα να παραδώσει τις πατέντες του εμβολίου που θα παράξει για την πανδημία