Με το παρόν κείμενο επιδιώκουμε την εκκίνηση ενός ανοικτού δικτύου συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με αφορμή τις παρόμοιες πρωτοβουλίες σε Ιταλία, Ισπανία αλλά και Ελλάδα (Καβάλα, Ηράκλειο, facebook group, Βόλος), οι οποίες κινούνται προς την κατεύθυνση της ανοικτής τρισδιάστατης εκτύπωσης ζωτικής σημασίας νοσοκομειακού εξοπλισμού που βρίσκεται σε έλλειψη.

Απευθυνόμαστε λοιπόν ως makers και ερευνήτριες/τές που ασχολούμαστε με τον συμμετοχικό σχεδιασμό τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3d printing): στόχος μας είναι η δημιουργία ενός οριζόντιου πανελλαδικού δικτύου συντονισμού για ερευνητικά εργαστήρια, δομές, ιατρούς, makers και άλλα μεμονωμένα άτομα που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και γνώση ώστε να ανταποκριθούμε, όπως το κρίνουμε απαραίτητο και εφικτό, στις ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό υπό την καθοδήγηση νοσηλευτικού προσωπικού. Αναγνωρίζουμε την ίδια στιγμή ότι το επόμενο διάστημα θα χρειαστούν προστατευτικό εξοπλισμό και πολύ μικρότερες περιφερειακές δομές, όπως κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία, κοινωνικά ιατρεία ή ακόμα και άτομα που είναι σε καραντίνα μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Για το λόγο αυτό θεωρούμε μείζονος σημασίας να συνδεθούμε, ώστε να υποστηρίξουμε ήδη υπάρχουσες / νέες πρωτοβουλίες, που θα έχουν τα αντανακλαστικά και τη δυναμική να υποστηρίξουν στις γειτονιές των πόλεων, ευπαθείς ομάδες και εργαζόμενες/νους που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση, η αρχική ιδέα είναι η ανάπτυξη αυτού του δικτύου με άτομα και ομάδες που προωθούν την κουλτούρα της ανοικτότητας και του/της maker στην Ελλάδα, ώστε να χαρτογραφήσουμε τις δυνατότητες των υποδομών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά και να δημιουργήσουμε μία κοινή βάση δεδομένων με σχέδια, μεθόδους κατασκευής ιατρικού εξοπλισμού καθώς και αναγκών σε ιατρικό εξοπλισμό. Σκοπός μας είναι να οργανωθούμε μέσα από οριζόντιες διαδικασίες, ώστε να συνεισφέρουμε χωρίς κόστος ή κέρδος και με άξονα την αλληλεγγύη, και να δημιουργήσουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνδιαμόρφωσης και προώθησης των ανοιχτών δεδομένων και σχεδίων.

Φυσικά, είμαστε ανοικτοί/ες σε περαιτέρω προτάσεις και συνδιαμόρφωση.

Εδώ θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής makers στο δίκτυο και εδώ την λίστα στην οποία καταγράφονται οι απαντήσεις μας. Επίσης εδώ θα βρείτε την φόρμα καταγραφής αναγκών ιατρικού εξοπλισμού και εδώ μπορείτε να δείτε τη λίστα που καταγράφονται οι απαντήσεις μας.

Το όλο κάλεσμα, βρίσκεται εδώ: https://menoumemazi.org/3d-printing/ .

Μέσα στις επόμενες μέρες θα σταλεί και θα ανέβει και στη σελίδα ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα ανοικτής επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων του δικτύου.

Τέλος, παραθέτουμε παρακάτω μερικά παραδείγματα από την διεθνή κοινότητα που αναπτύσσεται: Coronavirus Tech Handbook / Hardware / Communities, Open Source COVID19 Medical Supplies & fb group.

Παρακαλούμε προωθήστε το κάλεσμα ελεύθερα.

 


Άρθρα με παρόμοιο περιεχόμενο:

MAKERS. Επανάσταση στην μετα-COVID-19 παραγωγή