Περίπου 68,5 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είναι αυτή τη στιγμή εκτοπισμένοι, με 25,4 εκατομμύρια εξ αυτών να διασχίζουν διεθνή σύνορα προς αναζήτηση προστασίας. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μπορεί να έχουν μια καλή γενική κατάσταση υγείας όμως μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο να νοσήσουν κατά τη μετάβαση ή κατά την παραμονή τους στις χώρες υποδοχής εξαιτίας των άσχημων συνθηκών διαβίωσης ή αλλαγών στον τρόπο ζωής τους.

Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα της πρώτης Έκθεσης του Π.Ο.Υ. για την υγεία των προσφύγων και των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η δημοσίευση της Έκθεσης περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων αναφορικά με την υγεία των μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Π.Ο.Υ. – ανάλυση περισσότερων από 13.000 εγγράφων – καθώς και για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τις χώρες για την προαγωγή της υγείας τους. Η Έκθεση εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, Μετανάστευσης και Φτώχειας (INMP).

1. Η υγεία των προσφύγων και των μεταναστών είναι σημαντική

Το δικαίωμα στην υγεία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες συνεισφέρουν ενεργά στην ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας που τους φιλοξενεί όσο και των χωρών καταγωγής τους. Παρέχοντας έγκαιρη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες είναι ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης των ανθρώπινων ζωών και μείωσης του κόστους της περίθαλψης, καθώς επίσης και της προστασίας των πολιτών που διαμένουν εκτός του κράτους καταγωγής τους.

2. Ο αριθμός των μεταναστών συχνά υπερεκτιμάται

Πολίτες σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες υπολογίζουν των αριθμό των μεταναστών ως τρεις ή τέσσερις φορές υψηλότερο από τον πραγματικό. Όμως ο παγκόσμιος αριθμός των προσφύγων και των μεταναστών ως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού έχει παραμείνει σχετικά σταθερός για πολλές δεκαετίες, περίπου στο 3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σε αντίθεση με ορισμένες αντιλήψεις πως οι πρόσφυγες κατευθύνονται μαζικά προς τις πλούσιες χώρες, το 85% των προσφύγων παγκοσμίως φιλοξενούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες.

3. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι πιθανό να είναι εν γένει υγιείς

Όμως μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο να νοσήσουν κατά τη μετάβαση ή κατά την παραμονή τους στις χώρες υποδοχής, εξαιτίας των άσχημων συνθηκών διαβίωσης όπως οι καταυλισμοί με κακές συνθήκες στέγασης και εγκαταστάσεις υγιεινής ή των αλλαγών στον τρόπο ζωής τους όπως μη επαρκή τρόφιμα και νερό και αυξημένο στρες.

4. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μπορεί να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην πρόσβαση τους στην φροντίδα υγείας

Για λόγους όπως, το νομικό τους καθεστώς, τα γλωσσικά εμπόδια και οι διακρίσεις. Ορισμένες εθνικές στρατηγικές υγείας μπορεί να μην έχουν αναφορές στην υγεία των προσφύγων και των μεταναστών ή της πρόσβασης τους στις υπηρεσίες υγείας. Ο Π.Ο.Υ. καλεί όλες τις χώρες να εφαρμόσουν πολιτικές που να παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς.

5. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για όλες τις μορφές καρκίνου, εκτός από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Παρόλα αυτά, ο καρκίνος είναι πιο πιθανό να διαγνωστεί σε προχωρημένο στάδιο, που μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερες εκβάσεις υγείας κατά μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθυσμό της χώρας υποδοχής. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν επίσης υψηλότερο δείκτη περιστατικών, επιπολασμού και θνησιμότητας από διαβήτη από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

6. Κατάρρευση των συστημάτων υγείας στην χώρα καταγωγής

Και η διαβίωση με εγκαταστάσεις υγιεινής κακής ποιότητας και μολυσμένο νερό πριν ή κατά τη διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού, αυξάνει τον κίνδυνο για πολλές μολύνσεις (βακτηριακές, ιογενείς και παρασιτικές) περιλαμβάνοντας και τις ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό. Εξαιτίας αυτών, είναι απαραίτητο να λαμβάνουν προστασία κατά των μολυσματικών ασθενειών και οι επαγγελματίας υγείας στο πεδίο να κατανοούν τους κινδύνους για την υγεία αυτού του πληθυσμού. Παρόλα αυτά, ο επιπολασμός της φυματίωσης στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, για παράδειγμα, είναι πιθανό να αντανακλά τα ποσοστά της χώρας φιλοξενίας και οι περισσότεροι από όσους είναι θετικοί στον ιό HIV να μολύνθηκαν μετά την άφιξη τους στην Ευρώπη. Παρά την εκτεταμένη υπόθεση για το αντίθετο, υπάρχει πολύ μικρός κίνδυνος μετάδοσης μεταδοτικών νόσων από πρόσφυγες και μετανάστες στον πληθυσμό της χώρας υποδοχής.

7. Η διαταραχή μετα-τραυματικού στρες φαίνεται να εμφανίζει υψηλότερο επιπολασμό μεταξύ των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας υποδοχής

Η κατάθλιψη και το άγχος αναφέρονται επίσης συχνά, συνδεόμενα με τις μακροπρόθεσμες διαδικασίες ασύλου και τις κακές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, όπως η ανεργία ή η απομόνωση.

8. Οι εργαζόμενοι μετανάστες συνιστούν την μεγαλύτερη ομάδα μεταναστών παγκοσμίως

Το 2015, περίπου το 12% όλων των εργατών στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια ήταν μετανάστες. Οι συνθήκες εργασίας διαφέρουν δραστικά όπως και οι εργασιακοί κίνδυνοι για την υγεία και η πρόσβαση σε κοινωνική προστασία και προστασία της υγείας. Οι άντρες μετανάστες βιώνουν σημαντικά περισσότερα ατυχήματα στην εργασία από ότι οι εργάτες που δεν είναι μετανάστες.

9. Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα

Τα ασυνόδευτα παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο για κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα υγείας: οι κίνδυνοι για απαγωγή και εμπορία για πώληση και εκμετάλλευση μπορεί να επιδεινώνονται εάν οι έλεγχοι στα σύνορα είναι ανεπαρκείς, οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών υφίστανται ήδη και υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα παιδιά. Τα παιδιά είναι επίσης ευάλωτα στην σεξουαλική εκμετάλλευση και βιώνουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και συμπτώματα διαταραχής μετα-τραυματικού στρες.

10. Μετατρέποντας τα συστήματα υγείας σε φιλικά προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες

Αυτό σημαίνει την παροχή πρόσβασης σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή κάλυψη υγείας καθώς και κοινωνική προστασία για όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς. Συστήματα υγείας πολιτιστικά και γλωσσικά ευαίσθητα ώστε να διαχειρίζονται το πρόβλημα της επικοινωνίας, επαγγελματίες υγείας καλά καταρτισμένοι και με εμπειρία ώστε να διαγιγνώσκουν και να διαχειρίζονται κοινές μολύνσεις και ασθένειες, βελτίωση στις μεθόδους εργασίας σε όλους τους τομείς που αφορούν στην υγεία των μεταναστών και βελτίωση στη συλλογή των δεδομένων για την υγεία των μεταναστών και των προσφύγων.

Πηγή: who.int
Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη
sociapolicy.gr

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ