Προφορική ιστορία και διδακτική της Ιστορίας: σχεδιάζοντας μια διδασκαλία “αλλιώς”

21.10.2018 - Pressenza Athens

Προφορική ιστορία και διδακτική της Ιστορίας: σχεδιάζοντας μια διδασκαλία “αλλιώς”
Φωτογραφία tetartopress.gr.

Η απομνημόνευση βλάπτει σοβαρά την πνευματική υγεία
Πρόσκληση: ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Προφορική ιστορία και διδακτική της Ιστορίας: σχεδιάζοντας μια διδασκαλία “αλλιώς”, Αθήνα, 10-12 Μαΐου 2019.

Ο τρόπος που διδάσκεται το μάθημα της ιστορίας στα σχολεία, σπάνια καταφέρνει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, με αποτέλεσμα να καταλήγει στη στείρα απομνημόνευση για τις ανάγκες των εξετάσεων. Γενική είναι η διαπίστωση ότι οι μαθητές τελειώνουν το σχολείο χωρίς να έχουν μάθει Ιστορία, χωρίς να έχουν κατανοήσει το ιστορικό γίγνεσθαι. Παρόλο που στα προγράμματα σπουδών ως βασικός σκοπός του μαθήματος δεν ορίζεται η απομνημόνευση γεγονότων και χρονολογιών αλλά η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης, οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ακόμα και τα νέα προγράμματα αναφέρονται κυρίως στη «διδακτέα ύλη» και ελάχιστα στον τρόπο διδασκαλίας. Στην εποχή μας, όμως, μια εποχή μεγάλων κοινωνικών αναδιαρθρώσεων και αναταράξεων, η γνώση της Ιστορίας είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία, γιατί η ιστορική μάθηση «αν και είναι στραμμένη στο παρελθόν, αποβλέπει στο παρόν και οπλίζει τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει το μέλλον του», όπως έλεγε και ο Παπανούτσος τη δεκαετία του 1960.

Ο στόχος του Μαθητικού Συνεδρίου είναι να προτείνει μια διδασκαλία της Ιστορίας ‘αλλιώς’ και πιο συγκεκριμένα την ένταξη της προφορικής ιστορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το συνέδριο θα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο αφορά την παρουσίαση εργασιών που έχουν υλοποιηθεί με τη χρήση προφορικών μαρτυριών και το δεύτερο είναι η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων – εργαστηρίων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Προτείνουμε τη χρήση της προφορικής ιστορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί ο στόχος της δεν είναι απλώς να περιγράψει ένα «νεκρό» παρελθόν, αλλά να χρησιμοποιήσει το παρελθόν για να μετασχηματίσει το παρόν και να δημιουργήσει το μέλλον∙ γιατί η προφορική ιστορία παρέχει νέους τρόπους για να κατανοήσουμε το παρελθόν∙ παρέχει ακόμα τη δυνατότητα μιας κριτικής οπτικής του ιστορικού γίγνεσθαι∙ δεν αφορά μόνο την Ιστορία, αλλά και τη μνήμη των γεγονότων∙ αφορά και τη δημόσια ιστορία: τη βιωματική εμπλοκή των ανθρώπων σε πτυχές της καθημερινής ζωής που δεν αποτυπώνονται σε συμβατικά αρχεία. Τέλος, η συγκέντρωση προφορικών μαρτυριών συνιστά ένα γοητευτικό ταξίδι στις ζωές των άλλων που προσφέρει γνώσεις και εμπειρίες για το παρελθόν∙ οι μαθητές μετατρέπονται σε ερευνητές∙ από παθητικοί αποδέκτες γνώσης μπορούν να μετατραπούν σε δημιουργούς της γνώσης.

Το Μαθητικό Συνέδριο φιλοδοξεί να συνθέσει τις διάσπαρτες δουλειές εμπνευσμένων εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους και να προτείνει μια διδασκαλία “αλλιώς’ που θα συνδέει την Ιστορία με την τοπική κοινότητα, το τοπικό (local) με το παγκόσμιο (global), το μερικό με το γενικό, που θα αναπτύσσει την κριτική σκέψη, την έρευνα, τον διάλογο ανάμεσα στις γενιές, που θα δημιουργεί πολίτες ευαίσθητους στα νέα κοινωνικοπολιτικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, που θα δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια δημιουργική σχέση με το παρελθόν τους, η οποία θα προάγει την ιστορική συνείδηση, θα ενισχύει τη συνεργατική μάθηση, θα εξασκεί τις επικοινωνιακές τους δυνατότητες, μέσω της συλλογής των προφορικών μαρτυριών, και τις οργανωτικές τους ικανότητες με την αρχειοθέτησή τους και η οποία τελικά θα παράγει νέα ιστορικά τεκμήρια και μια ‘άλλη’ ματιά στην Ιστορία, πιο ανθρωποκεντρική.

Ως ενδεικτικές αλλά όχι αποκλειστικές θεματικές του συνεδρίου προτείνουμε:
· Η εμπειρία της συνέντευξης
Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν την εμπειρία τους από την επικοινωνία με τους πληροφορητές, τι έμαθαν, εάν και πως άλλαξε η εικόνα του παρελθόντος που είχαν σε σχέση με το μάθημα της ιστορίας.

· Προφορική Ιστορία και ιστορική χαρτογράφηση
Στοχεύει στη σύνδεση του χώρου και του τόπου με τα ιστορικά γεγονότα. Η νέα τεχνολογία, με την οποία οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι, καθώς και η ύπαρξη διαδραστικών πινάκων στα σχολεία, που συνήθως χρησιμοποιούνται ως οθόνες, θεωρούμε ότι αποτελούν πρόσφορα μέσα για μια δημιουργική χαρτογράφηση της μνήμης (memory mapping): την τοποθέτηση των προφορικών μαρτυριών πάνω στο χάρτη της γειτονιάς, της πόλης, του νομού, της χώρας μας ή τον παγκόσμιο χάρτη. Το πρόγραμμα του συνεδρίου προβλέπει και τη διεξαγωγή σεμιναρίου – εργαστηρίου ιστορικής χαρτογράφησης.

· Προφορική Ιστορία και ντοκιμαντέρ
Στην κοινωνία της εικόνας το ντοκιμαντέρ μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο για τη δημιουργική παρουσίαση της μνήμης των ‘απλών’ ανθρώπων, η οποία φέρνει τους αφανείς στο ιστορικό προσκήνιο με τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων. Η καταγραφή με τη βιντεοκάμερα, το «κόψιμο» των βίντεο και το μοντάζ δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον ρόλο του υποκειμένου, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι νοηματοδοτούν και ερμηνεύουν τα γεγονότα της ζωής τους και τελικά να συνθέσουν οι ίδιοι το δικό τους ιστορικό αφήγημα.

· Προφορική Ιστορία και θέατρο
Το «θέατρο – ντοκουμέντο» και η δραματοποίηση, η οποία χρησιμοποιείται από αρκετούς εκπαιδευτικούς, είναι ένας από τους τρόπους για την παρουσίαση των προφορικών μαρτυριών που έχουν συλλεγεί. Μέσω αυτών οξύνεται η κριτική και η δημιουργική σκέψη και προωθείται η βιωματικότητα, η ενσυναίσθηση και η εκφραστική ικανότητα. Στη διάρκεια του Μαθητικού Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για το «θέατρο ντοκουμέντο» και τη δραματοποίηση.

· Προφορική Ιστορία και μουσεία
Η «έκρηξη μνήμης» η οποία παρατηρείται στις μέρες μας οδήγησε στη ίδρυση όλο και περισσότερων μουσείων και προώθησε τη μουσειακή εκπαίδευση. Πολλά μουσεία χρησιμοποιούν και προφορικές μαρτυρίες. Η αξιοποίηση της προφορικής ιστορίας στα μουσεία επιτρέπει την ευαισθητοποίηση απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα της δικής μας εποχής. Ο μαθητής/επισκέπτης μαθαίνει να συσχετίζει τα εκθέματα με κοινωνικά υποκείμενα και τους ιστορικούς χώρους δίνοντάς τους φωνή.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Μαθητικό Συνέδριο παρακαλούνται να στείλουν τίτλο και περίληψη μέχρι 300 λέξεις, αναφέροντας επίσης τη θεματική που τους ενδιαφέρει μέχρι τέλος του έτους 2018, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: tasoula@otenet.gr, anna.trigatzi10@gmail.com komi.savva@yahoo.gr

 


Οργάνωση:
Ομάδα Συντονιστικού ΟΠΙ (Ομάδες Προφορικής Ιστορίας)

Συνδιοργανωτές:
Ένωση Προφορικής Ιστορίας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα – Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες»
Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (AHEG)
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Οργανωτική Επιτροπή
Κώστας Αγγελάκος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Περιοδικό «Νέα Παιδεία»
Ρίκη Βαν Μπουσχότεν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Ένωσης Προφορικής Ιστορίας
Τασούλα Βερβενιώτη, ιστορικός, Συντονιστικό Ομάδων Προφορικής Ιστορίας
Νίκος Γκόβας, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Ευρικόμη Σάββα, εκπαιδευτικός, Συντονιστικό Ομάδων Προφορικής Ιστορίας
Βασιλική Σακκά, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα A.H.E.G.
Άννα Τρίγκατζη, εκπαιδευτικός, Συντονιστικό Ομάδων Προφορικής Ιστορίας

Μπορείτε να μας βρείτε:
www.facebook.com/events/1947424965563301/?active_tab=about

Πρόσκληση: Μαθητικό Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας, Αθήνα 10-12 Μαΐου 2019

 

 

Κατηγορίες: Δελτία Τύπου, Εκπαίδευση, Ευρώπη
Tags: , , , , , , ,

Ενημερωτικό Δελτίο

Εισάγετε το e-mail σας για να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας και να λαμβάνετε καθημερινά ειδήσεις.

Search

Pressenza App

Take Five

Η αρχή του τέλους των πυρηνικών όπλων

Ντοκιμαντέρ για το βασικό εισόδημα

Δράση για τον Ασάνζ!

Pressenza On Air

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Portokali radio

Αρχεία

xpornplease pornjk porncuze porn800 porn600 tube300 tube100 watchfreepornsex

Except where otherwise note, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.