Θα είναι δωρεάν και θα αφορά όλο το πληθυσμό της Βολιβίας.

 

Ο Πρόεδρος της Βολιβίας, Evo Morales, ανακοίνωσε χτες, 1η Ιανουαρίου, ότι το έθνος θα έχει ένα νέο σύστημα δωρεάν ιατρικής φροντίδας, στοχεύοντας να εγγυηθεί την πρόσβαση όλου του πληθυσμού στο δικαίωμά του στην υγεία.

 

Η ανακοίνωση έγινε από τον Morales κατά τη διάρκεια παράδοσης ενός αρδευτικού έργου στην Σάκαμπα της Κοτσαμπάμπα. «Η ζωή είναι ιερή για το Σύνταγμα του Πολυεθνοτικού κράτους μας, η υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και με την υποστήριξη όλου του λαού της Βολιβίας θα εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο στον τομέα της υγείας για να εγγυηθούμε αυτό το δικαίωμα», είπε ο Morales.

 

Αποτιμώντας τα επιτεύγματα του 2017 κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα κοινωφελή έργα, που αφορούσαν το πόσιμο νερό και έγιναν σε διάφορα σημεία της χώρας αλλά και στο πρόγραμμα «η άρδευσή μου», που ενδυνάμωσε το αρδευτικό δίκτυο και με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής. Παράλληλα ο Morales αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της παραγωγής ενέργειας που έχουν ήδη κατασκευαστεί στην Κοτσαμπάμπα, ονομάζοντας την περιοχή «επόμενη κεντρική ενεργειακή ζώνη της Λατινικής Αμερικής».