Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ για την περίοδο 2015-2030 ήταν το θέμα της τηλεδιάσκεψης με τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη σήμερα το απόγευμα, μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γραφείο Πληροφόρησης του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες (UNRIC).
Στην εισαγωγή του, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του UNRIC για την Ελλάδα και την Κύπρο κος Δημήτρης Φατούρος αναφέρθηκε στους οκτώ Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας που υπεγράφησαν το 2000 και εκπληρώθηκαν εν μέρει.

Σε διάστημα 20 χρόνων ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα μειώθηκε από 1.9 δισεκατομμύρια το 1990 σε 836 εκατομμύρια το 2015. Στο 90% των 174 χωρών συμμετέχουν πλέον και γυναίκες στα κοινοβούλια ενώ και ο αριθμός των κοριτσιών που πηγαίνουν στο σχολείο έχει αυξηθεί. Το ποσοστό θνησιμότητας στα παιδιά κάτω των πέντε ετών έπεσε από 90 σε 43 θανάτους ανά χίλιες γεννήσεις κατά το ίδιο διάστημα. Πρόοδος σημειώθηκε στην καταπολέμηση ασθενειών όπως το HIV και η μαλάρια, στην πρόσβαση των ανθρώπων σε δομές υγείας αλλά και στην παγκόσμια συνεργασία η οποία σημείωσε αύξηση της τάξης του 66% μεταξύ 2000-2014.

Οι Βιώσιμοι Αναπτυξιακοί Στόχοι φτάνουν τους δεκαεπτά και επιμερίζονται σε 169 μικρότερους και μετρήσιμους στόχους. Η διαδικασία ανάπτυξης των νέων αυτών στόχων από ομάδα εργασίας του ΟΗΕ κράτησε τρία περίπου χρόνια και ζωτικό μέρος της υπήρξε η διαβούλευση με τους πολίτες πολλών χωρών.

Οι νέοι στόχοι αναφέρονται στα ζητήματα της φτώχειας, της υγείας, της εκπαίδευσης, της ισότητας των φύλων, της διαχείρισης των υδάτων, της ενέργειας, της απασχόλησης, της κατανάλωσης, του περιβάλλοντος, της δικαιοσύνης και της παγκόσμιας συνεργασίας στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης.

«Οι μετρήσιμοι στόχοι έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία έστω και αν δεν εκπληρώνονται πλήρως» εξηγεί ο κος Φατούρος. «Το σημαντικό που φέρουν οι νέοι στόχοι», συμπληρώνει, «είναι η καθολική εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες».

Αρνητική στην ιεράρχηση των στόχων ήταν η κα Γλυκερία Αράπη, πρόεδρος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη στην οποία μετέχουν 16 οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών. «Στόχος μας είναι η δημιουργία μίας διυπουργικής επιτροπής και η συνεργασία με την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση. Χρειάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης των Στόχων στο οποίο θα συμμετέχει η Κοινωνία των Πολιτών και θα ορίσει τους δείκτες αξιολόγησης» αναφέρει η κα Αράπη. «Δεν θέλουμε να είναι το ΑΕΠ ο βασικός δείκτης, έχουμε αρνητικά παραδείγματα ανάπτυξης με αυτούς τους δείκτες όπως στη Νιγηρία και την Ινδία όπου καταστρατηγούνται ανθρώπινα δικαιώματα» συμπληρώνει.

Ένα βασικό ερώτημα, που έθεσαν εκπρόσωποι της κοινωνίας πολιτών και δημοσιογράφοι πολλών χωρών στον κ. Thomas Gass κατά την τηλεδιάσκεψη, ήταν οι διαδικασίες ελέγχου και διαφάνειας για την εφαρμογή και πρόοδο των στόχων σε κάθε χώρα. «Οι διαδικασίες που προβλέπονται είναι η ετήσια παρουσίαση της προόδου κάθε χώρας βάσει στατιστικών για να παρακολουθούμε την επίτευξη των στόχων. Οι διαδικασίες ανάπτυξης των βιώσιμων στόχων εναπόκεινται στις κυβερνήσεις και τους πολίτες κάθε χώρας. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πρόοδος όταν οι πολίτες ελέγχουν τους πολιτικούς τους και αυτοί οι στόχοι μπορούν να γίνουν η βάση για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ τους».

Στο ερώτημα γιατί δεν δημιουργείται μία διεθνής Συνθήκη που θα είχε μεγαλύτερη δεσμευτική ισχύ για τα κράτη, το υψηλόβαθμο στέλεχος του ΟΗΕ ανέφερε ότι «Υπάρχουν ήδη πολλές Συνθήκες που είναι περισσότερο λεπτομερείς. Δεν πρόκειται για μία σύγκλιση ή αντικατάσταση των Συνθηκών αλλά για μία ομπρέλα που περιέχει πολλά ζητούμενα των Συνθηκών».

Οι ηγέτες περισσότερων από 150 χωρών αναμένεται να δεσμευτούν στην υιοθέτηση των νέων στόχων στη Σύνοδο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 25-27 Σεπτεμβρίου. Στη Σύνοδο αυτή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακολουθεί η συμφωνία για την κλιματική αλλαγή τον Δεκέμβριο, ενώ τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί η τρίτη Διεθνής Διάσκεψη για την Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης στην Αντίς Αμπέμπα.

Στην Ελλάδα που βρίσκεται ενόψει εθνικών εκλογών, η Κοινωνία των Πολιτών αναμένει τα νέα πρόσωπα στα οποία θα απευθύνει τα αιτήματά της. Αυτοί οι παγκόσμιοι στόχοι αφορούν όλο τον πλανήτη, γι’ αυτό και οι πολίτες θα πρέπει να βάλουν στην ατζέντα τους περισσότερα από μία ψήφο.