Representants de la Marea Blanca celebren la tercera trobada amb diversos grups del Congrés de Diputats per debatre sobre el Document de 38 Mesures, full de ruta per al rescat d’una Sanitat Pública

Segons l’acordat amb els diversos partits en la reunió col·lectiva de novembre, en aquesta ocasió es realitzaran reunions de treball individualitzades amb cada grup; per continuar amb les converses prèvies i veure amb major concreció, els compromisos reals que adquireixen per al rescat de la Sanitat Pública.

El Document de 38 Mesures consensuat per la Coordinadora Estatal de Marees Blanques fa un any, és un programa de compromís seriós contra les retallades sanitàries, la privatització explícita o encoberta dels serveis i la precarización de les ocupacions que es donen en tots els territoris sense excepció. Amb la Llei 15/97 va començar el desmantellament del Sistema Sanitari Públic i va començar la construcció incisiva del discurs de la major eficàcia i eficiència de la gestió privada sobre la pública, contribuint a la creença popular per constant bombardeig mediàtic interessat que “el privat és millor”.

Estem en una nova fase política que ha d’aprendre del passat; és una oportunitat d’or per treure endavant compromisos democràtics; esperem de tots els partits la talla suficient per treballar pel Ben Comú de la ciutadania no de les empreses especuladores de diversa índole que han provocat veritables foradades de precarietat, desil·lusió, desafecció, insatisfacció i malestar. Volem que amb els nous aires es posin a la tasca i reconeguin sobre el terreny el gran fracàs del model imposat i la deterioració social que s’ha produït.

Les dades econòmiques i l’experiència acumulada ens demostren la fal·làcia de primacia del privat sobre el públic; ara estem davant la tessitura d’unes despeses sanitàries desorbitades a costa de les concessions a empreses privades i a Farmaindustria, que contrasten amb una gestió nefasta de les llistes d’espera aconseguint-se rècords de demores en les d’espera quirúrgica, una disminució de nombre de llits que puja any a any, una plantilla de professionals la precarietat laboral de les quals es manifesta. Tot això està succeint en un país amb una població que està cada vegada més envellida i que genera una demanda sanitària i soci sanitària en progressiu augment.

Les polítiques de retallades i de privatització han estat forçades per la UE i les seves polítiques neoliberals, el punt culminant de les quals va arribar amb la modificació de l’article 135 de la Constitució Espanyola, que va donar prioritat al pagament del deute i als interessos sobre qualsevol altra despesa; el RD 6/2012 i altres lleis que demanem es recullin en la major brevetat, seran un aclariment de la situació que condueix a exigir les responsabilitats jurídiques als responsables polítics i els gestors nomenats per aquests que tant dany ha produït provocant el seu desmantellament.

Per això, la Coordinadora Estatal de Marees Blanques va presentar aquest Document de 38 mesures, que ve a donar llum al procés de rescat i que pot ser imposat en curt i mig termini. EL llarg no ho contemplem.

20 de Juny, 2018
Coordinadora Estatal de Marees Blanques