Iniciatives i accions en defensa del ple compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania

28.06.2018 - Barcelona - Esperanza Fernández - Redacción Barcelona

Iniciatives i accions en defensa del ple compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania
(Imatge: Mareas)

Introducció

El desplegament de la llei RGC ha tingut dues fases. La primera fase es va aplicar el 15 de setembre de 2017, on 26.228 famílies (67.350 persones beneficiàries) perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) van passar a cobrar automàticament la prestació de la RGC, i del col·lectiu de 44.895 persones que percebien pensions no contributives que cobraven complements, en virtut de la llei catalana 13/2006, els quals es van actualitzar fins a arribar al llindar de la RGC de 564 euros/mes. Aquesta primera fase ha discorregut amb normalitat i no s’han detectat incompliments en general.

La segona fase s’inicia amb les sol·licituds de la nova prestació de la RGC a partir del 2017.09.15. És en aquesta fase on s’han produït els incompliments de la llei, amb nombroses denegacions injustificades, notificacions fora de termini i en conseqüència silencis positius no respectats, elevat nombre de sol·licituds que no s’han resolt en el termini administratiu, falsos desistiments, etc. La qual cosa ha provocat un gran malestar social entre les persones afectades en situacions de gran vulnerabilitat, i la consegüent resposta legal a través de reclamacions i recursos d’alçada.

Segons les dades publicades al web del Departament de Treball, Afers Socials i families, (http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/RendaGarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf), el nombre de sol·licituds acumulades, de prestació de la RGC ascendia a 97.885 al mes de juny. Les cites agendades i finalitzades eren 91.795 (94%) i pendents 6.090 (6%).

A la mateixa web les sol·licituds aprovades a data 26 d’abril eren 999, sobre 20.138 sol·licituds valorades del conjunt de sol·licituds totals (en aquesta data) de 32.040 (Annex 1).

El 18 de juny de 2018, en resposta (Annex 2) a una sol·licitud d’informació pública (llei de transparència) la Direcció d’Economia Social, el Tercer sector, Cooperatives i autoempreses, comunica que les sol·licituds que han estat aprovades és de 1.624 i denegades 18.659 (sobre el conjunt de sol·licituds el període administratiu de resolució i notificació havia expirat). En resposta al nombre de sol·licituds pendents de resolució s’indica la xifra de 9.969. A la 11 pregunta sobre les sol·licituds que corresponen a complements de prestacions estatals s’informa que són 26.348, de les quals 8.505 han estat valorades, i s’han aprovat 1.419.

En relació, a la pregunta 7a sobre el total de recursos d’alçada, presentats davant resolucions denegatòries, s’informa que ascendeix a 3.204.

 

RELACIÓ D’INICIATIVES I ACCIONS EN DEFENSA DE LA RGC:

Durant la primera quinzena de febrer de 2018 es van constatar els primers senyals d’alarma sobre la mala gestió i incompliment de la llei de la RGC, amb notificacions de nous requeriments de dades fregant el termini administratiu de notificació de resolució a les sol·licituds. Setmanes més tard es van detectar silencis positius on les prestacions no s’abonaven, al costat de resolucions denegatòries clarament errònies i injustes.

Per respondre a aquesta situació, i defensar el compliment de la llei i els drets de les persones sol·licitants van ser adoptades diverses iniciatives en diversos àmbits per la Comissió Promotora de la RGC:

Informació i assessorament a les persones sol·licitants de la RGC sobre reclamació i recursos

Ajuntament de Barcelona

En el marc de l’acord amb l’ajuntament de Barcelona que va disposar l’oficina de prestacions socials en carrer Aragó 344 per informació i assessorament, es va desenvolupar una sessió informativa l’11 de març d’aquest any sobre assessorament en recursos d’alçada i reclamacions.

En 2018 s’han atès presencialment a l’oficina 341 persones. En 2017 es van atendre 240 persones per ajudar-los a presentar la sol·licitud.

Punts d’assessorament organitzats per la Comissió Promotora

Amb la col·laboració de personal voluntari es va posar en marxa un primer punt d’assessorament setmanal a Barcelona, ​​primer en l’espai Calàbria 66, i en l’actualitat al local de la FAVB.

Posteriorment es va organitzar un altre punt d’assessorament en els locals de PAC a Badalona.

En l’actualitat s’està organitzant un punt d’assessorament a Terrassa, i s’està promovent altres punts en altres localitats.

Per aquests punts d’assessorament, i a través de les xarxes, s’han atès i assessorat a més de 400 persones afectades per denegacions errònies i incompliments de la llei.

Xarxa d’assessoraments

Diverses entitats socials, com Marea Pensionista, Plataforma afectats hipoteques (PAH), Aliança pobresa energètica (APE), la PAC, Plataforma Lleida social, Assemblees de treballadors/es en atur de diverses localitats, associacions de veïns, treballadores socials, USOC, Col.lectiu Ronda, etc., han col·laborat de forma gratuïta en el treball d’assessorament per tot Catalunya.

Treball informatiu

En els últims mesos s’han realitzat nombrosos actes informatius, on s’ha assessorat sobre els procediments de recursos i reclamacions, a les ciutats de Girona, Lleida, Tarragona, Hospitalet, Prat Llobregat, Cornellà, Terrassa, Sant Adrià de Besòs, Tordera, Santa Coloma Gramenet, etc., amb una participació global de més d’un miler de persones.

A través de les xarxes i de les llistes de correu de la RGC s’han difós els procediments i models de reclamació i recursos entre més d’un centenar d’entitats socials, polítiques, cíviques i municipals. També entre milers de persones connectades a la xarxa.

Els models de reclamació i recursos poden descarregar-se des de la web, a la columna de “Textos legals”, http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Gestions davant el Departament de Treball

El 28 de febrer 2018 la Comissió Promotora va registrar una sol·licitud de reunió amb els responsables del Departament de Treball, Afers Socials i famílies. Després d’una primera resposta positiva els responsables del Departament van desconvocar aquesta reunió sense concretar nova data (Anexo3)

Sol·licitud d’intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya

El 9 d’abril 2018, la Comissió Promotora de la RGC sol·licita al Síndic de Greuges de Catalunya la seva intervenció davant l’incompliment de la llei RGC, aportant diversa documentació. Es multipliquen les sol·licituds d’intervenció al Síndic entre les persones afectades per incompliment de la llei.

Iniciatives davant del Parlament de Catalunya

El 24 d’abril es registra al Parlament de Catalunya un document on se sol·licita als grups parlamentaris l’adopció d’una sèrie de mesures per fer complir la llei de la RGC, entre elles l’informació de la seva implementació i gestió. Aquesta petició va ser subscrita per nombroses entitats socials, cíviques i polítiques (Annex 4).

3 de maig, el Ple del Parlament aprova sengles propostes de resolució promogudes per PSC i Catalunya en Comù-Podem, que van recollir aportacions de la resta de grups. En aquestes resolucions es dóna un termini de 15 dies al Departament de Treball, Afers Socials i families perquè faciliti la informació sobre el desplegament de la llei RGC (annexos 5 i 6).

14 de juny, reunió dels representants de la Comissió Promotora Sixto Garganté i Diosdado Toledano amb una representació dels grups parlamentaris, als qui es presenta una proposta d’esmenes per corregir un error econòmic de la prestació de la segona persona, i millorar el redactat de la llei de la RGC, per sumar-les a l’esmena presentada pel PSC (annexos 7 i 8).

Accions de protesta i sensibilització

8 i 15 de maig. Concentracions davant de la Direcció d’economia social en Carrer Sepúlveda 148-150 per exigir el ple compliment de la llei de la RGC.

Sol·licitud informació sobre la base de la Llei de Transparència de la Generalitat

Es realitzen dues peticions d’informació pel canal de transparència al Departament de Treball, Afers Socials i families. La primera resposta es rep el 11 de maig, i la segona el passat 18 de juny (veure annexos 1 i 2)

Sol·licitud de reunió amb el nou conseller Sr. Chakir el Homrani

El passat 8 de juny es registra sol·licitud de reunió amb el nou conseller Sr. Chakir el Homrani per tractar sobre la situació de la implementació de la RGC i abordar els incidents i problemes detectats (Annex 9).

Agraïments als ajuntaments i diputacions que van aprovar mocions en favor del compliment de la llei RGC

Des de la Comissió Promotora expressem el nostre agraïment als 26 ajuntaments i diputacions de Catalunya que, fins ara, han aprovat mocions a favor del ple compliment de la llei de la RGC. Veure relació en annex 10 i mocions de la Diputació de Barcelona i Ajuntament Castellbisbal (annexos 11 i 12).

Barcelona 27 juny 2018

Comissió Promotora Renda Garantida Ciutadania

Categories: Comunicats de premsa, Drets Humans, Economia, Europa, Política
Tags: ,

Newsletter

Enter your e-mail address to subscribe to our daily news service.

Search

video 10 anys Pressenza

Documental: RBUI, nuestro derecho a vivir

App Pressenza

App Pressenza

Llibertat presos polítics!

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Arxius

Except where otherwise note, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.