Hebrew version of Campaign through social networks calling for peace and nonviolence

היום התחילה ברשתות החברתיות קריאה לאוכלוסיות העולם לתת תשובות המבוססות על השלום ואי האלימות. זאת, בעקבות הפיגועים שהתרחשו אמש בפריז ומפני הפעולות ש – כך נראה – ממשלות צרפת ומדינות אחרות האיחוד האירופאי וברית נאט”ו מתכוונות להחיל.

באותו אופן בו חלק ניכר מהאוכלוסייה האירופאית ובכל העולם אינן מצדיקות את האלימות הטרוריסטית, כך גם לא מוצדקות האלימות שקדמה לאותם פיגועים, אלימות שנוצרה עקב החלטות של הממשלות השונות. אותן אוכלוסיות רואות את הסיבות הרבות שמביאות אלפי אנשים אל חיק הפנאטיזם ואל ההקרבה העצמית בשם אמונות שונות.

מיליוני אנשים אינם מוכנים להמשיך את ספירלת האלימות הזו ומתחילים להתגייס בקריאה לרגיעה, לתשובות של שלום ושל אי אלימות.

זהו המסר שמתקבל, אותו אנו מפיצים כאן:

אנחנו רוצים לחיות בשלום! לא לאלימות, אין זה משנה מאין היא מגיעה. לא לנקמה. כן להתפייסות.

אנחנו רוצים עמים חופשיים! לא לכיבושי השטחים. לא לברית נאט”ו.

אנחנו רוצים לחיות באחווה! לא לפנאטיזם. לא לנקמה מכל צד שהו.

אנחנו רוצים תנאים ראויים עבור כל בני האדם! לא לאלימות היומיומית והתמידית של השיטה הנוכחית.

למען עולם ואדם של שלום ואי אלימות!

העבר הלאה!

מכאן, אנחנו מצטרפים למבצע הזה שפונה אל האפשרות היחידה שפותחת את עתידו של העם הצרפתי, של עמי אירופה ושל עמי העולם כולו, “השבויים” כולם בידי הרעבתנות של בודדים, חסרי גבולות ומעצורים בבואם לעודד את האלימות על כל צורותיה למען השגת מטרותיהם.

למעם השלום ואי האלימות! העבר הלאה!